Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/165/2018/TB
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky si u Vás objednáva v priestoroch Kongresového centra SAV Academia Stará Lesná nasledovné služby: Ubytovanie a stravovanie pre S zahraničných hostí Kórejskej delegácie v termíne 28.10.2018- 30.10.2018. Stravovanie od nedele 28.10. (večera) do utorka 30.10. (raňajky).31.10.2018Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/168/2018/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva ubytovanie v hoteli Mondrian Suites Berlin am Checkpoint Charlie na jednu noc 01.11.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/166/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA05.11.2018Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/167/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA05.11.2018Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
332/2018
Objednávame u Vás výmenu navíjacieho mechanizmu s gurtňou v bielom prevedení06.11.2018MILAN MAGULA - MIMAJelenia č. 24,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
333/2018
Objednávame u Vás v budove Pavilónu lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava: Kontrolu hadicových zariadení - hydrantov - 57 ks Kontrolu prenosných hasiacich prístrojov - 97 ks06.11.2018ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
334/2018
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych klapiek v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky - 92 ks06.11.2018KLIMAK, s. r. o.Štúrova 165,Nitra,SK949 NitraIng. Ján Malík, CSc.
335/2018
Objednávame u Vás kontrolu požiarnej nádrže v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava06.11.2018FIRETEAM, s. r. o.Ľanová 1,Stupava,SK900 StupavaIng. Ján Malík, CSc.
336/2018
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych uzáverov okien a dverí v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, v počte podľa predloženej cenovej ponuky - 217 ks06.11.2018ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o.Továrenská č. 15,Malacky,SK901 MalackyIng. Ján Malík, CSc.
337/2018
Objednávame u Vás odborné vyjadrenie k Znaleckému posudku č. 26/2015 vyhotovený znalcom Ing. Jánom Hrabinským06.11.2018Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žilineul. 1. mája 32,Žilina,SK10 ŽilinaIng. Ján Malík, CSc.
338/2018
Objednávame u Vás posudok na ocenenie stavebných prác : Rekonštrukcia časti historickej budovy UPJŠ Košice. Vybudovanie stavby - Pavilónu materiálových vied SAV Košice.06.11.2018Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žilineul. 1. mája 32,Žilina,SK10 ŽilinaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/169/2018/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Brusel – Viedeň06.11.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/170/2018/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva ubytovanie06.11.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
339/2018
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženej prílohy08.11.2018REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
340/2018
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženej prílohy08.11.2018Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
341/2018
Objednávame u Vás nasledovnú literatúru :Londák - Michálek : DUBČEK - 15 ks08.11.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
342/2018
Objednávame u Vás vypísanie diplomov kaligrafickým písmom vo formáte A3 - 5 ks09.11.2018Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
343/2018
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrických spotrebičov09.11.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/171/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva celoročné komplexné cestovné poistenie09.11.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/172/2018/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA09.11.2018Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)