Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/141/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
296/2018
Objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a nástenného hydrantu v objekte na Konventnej č. 13, Bratislava04.10.2018ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/142/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Ljubljana a späť, Ubytovanie 26. - 27. 11. 2018, transfer letisko Ljubljana - Rikli Balance Hotel, Bied a späť05.10.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
297/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 15.10.2018 o 9,30 hod. v Aule SAV.08.10.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
298/2018
Objednávame u Vás pracovné odevy08.10.2018REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
299/2018
Objednávame u Vás zimné pneumatiky 225/50 R 17 98Y na služobné auto Peugeot 607 (BA 607 XU)08.10.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
300/2018
Objednávame u Vás zimné pneumatiky 215/60 R 16-94V na služobné motorové vozidlo Peugeot 508 (BL 003 FE).08.10.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
301/2018
Objednávame u Vás občerstvenie pre pracovníkov Úradu SAV na 13.10.201808.10.2018Penzión ZoraMilan Šefc,Tatranská Lomnica 11,SK59 Tatranská Lomnica 11Ing. Ján Malík, CSc.
302/2018
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov Úradu SAV od 12.10.2018 do 15.10.2018 - 3 noci08.10.2018Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
303/2018
Objednávame u Vás Rekonštrukciu zdravotechniky v budove Chemického ústavu SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky08.10.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
304/2018
Objednávame u Vás Rekonštrukciu zdravotechniky v budove Chemického ústavu SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky08.10.2018MONTASPOL, s. r. o.Trstice 352,Trstice,SK925 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
305/2018
Objednávame u Vás opravu terminálu na zadnom vchode do budovy Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava08.10.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
306/2018
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní, podľa priloženej prílohy08.10.2018MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
307/2018
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami08.10.2018Hotel MatyšákPražská 15,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
308/2018
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami pre jednu osobu v dňoch od 24.10.2018 do 26.10.201808.10.2018Hotel MatyšákPražská 15,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
309/2018
Objednávame u Vás konzekutívne tlmočenie na tlačovej konferencii programu SASPRO dňa 17.10.2018 o 8,30 hod. v Aule SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava08.10.2018PERCIPIUM - Professional Translation Services, s. r.o.Šafárikovo námestie 7,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
310/2018
Objednávame u Vás dopravu na 17.10.201808.10.2018APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
311/2018
Objednávame u Vás catering na seminár programu SASPRO na 17.10.2018, dovoz Aula SAV, Dúbravská cesta 9, podľa predloženej špecifikácie08.10.2018Auvico, spol. s r. o.Šintavská 26,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
312/2018
Objednávame u Vás taxi službu na odvoz z letiska Schwechat Viedeň do hotela Matyšák08.10.2018MERCEDES TAXI,airport, s. r. o.Pod záhradami 196/21,Hamuliakovo,SK900 HamuliakovoIng. Ján Malík, CSc.
313/2018
Objednávame u Vás výmenu poškodených radiátorov v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana 9-11, Bratislava08.10.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)