Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/134/2018/Va
Objednávame si u Vás koncertné vystúpenie pri príležitosti slávnostnej konferencie k 100. výročiu založenia ČSR28.09.2018OZ Nádej pre človeka NA-COul. 1. Mája 205,Prašice,SK956 PrašiceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/135/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Ľubľana a späť28.09.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
282/2018
Objednávame u Vás autobus na 12.10.2018 až 15.10.2018 z Bratislavy do Starej Lesnej, Nowého Targu a späť do Bratislavy28.09.2018APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
283/2018
Objednávame u Vás nasledovné občerastvenie28.09.2018Delikanti, s. r. o.Námestie hraničiarov 35,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
284/2018
Objednávame u Vás lektorské činnosti - Grant Writing - poskytnuté v rámci programu SASPRO v dňoch od 25.10.2018 do 26.10.2018 v Bratislave28.09.2018ProSciencia GmbHAuf der Heide 11,Lubeck,DE23 LubeckIng. Ján Malík, CSc.
285/2018
Objednávame u Vás obojstrannú tlač vizitiek pre členku P SAV podľa priloženej prílohy28.09.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
286/2018
Objednávame u Vás ručný papier na diplomy formát A428.09.2018Petrus papier, s. r. o.Prietrž, časť Podhorie 278,Senica,SK906 SenicaIng. Ján Malík, CSc.
287/2018
Objednávame u Vás obal na Čestnú plaketu SAV tmavomodrá koženka s logom A 428.09.2018Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
288/2018
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A328.09.2018Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
289/2018
Objednávame u Vás opravu kotla v ubytovni SAV na Royovej č. 10 Bratislava28.09.2018ABCtherm, s. r. o.Dudvážska 37,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
290/2018
Objednávame u Vás opravu klimatizácie v Úrade SAV kancelária č. 203, na Štefánikovej č. 49, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky03.10.2018SLOVKLIMA DEIMOS,s. r. o.P. Pazmánya 49,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
291/2018
Objednávame u Vás deratizáciu objektov : Hroznová 3, Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves, Jaskový rad 203, Senec a objekty na Vlárskej 3 - 703.10.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
292/2018
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov : Hroznová 3, Šancová 56, Royová 10, závodná kuchyňa Štefánikova 49, ubytovňa D. N. Ves, Jaskový rad 203, ubytovňa Dúbravská cesta 903.10.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
293/2018
Objednávame u Vás servis horákov na vykurovacích kotloch v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č.49, Bratislava03.10.2018Tallo Term, s. r.o,Novoveská 12,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
295/2018
Objednávame u Vás preloženie obrazovky videovrátnika v rámci miestnosti č. 204 sekretariátu P SAV.03.10.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/136/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/137/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/138/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/139/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/140/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.10.2018Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)