Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
269/2018
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV na mesiace september až december 201818.09.2018Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
270/2018
Objednávame u Vás výmenu skorodovaných ventilov na rozvodoch vody v hlavnej budove a budovách D, E a F na Vlárskej 3 - 7, Bratislava18.09.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
271/2018
Objednávame u Vás vykonanie revízie núdzového osvetlenia v objektoch na Vlárskej 3 - 7, Bratislava18.09.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
272/2018
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrických spotrebičov v objektoch: na Royovej č. 10, byty Šancová, byty Dúbravská cesta, chaty Donovaly18.09.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/128/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva zhotovenie video záznamu akcie HERA ECR Event19.09.2018JEF Audio s.r.o.Turnianska 5,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/128a/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie HERA ECR Event dňa 24. 9. 201819.09.2018OZ PRAMENEJilemnického 17,Červeník,SK920 ČerveníkIng. Ján Malík, CSc.
273/2018
Objednávame u Vás údržbu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 217 na II. poschodí Úradu SAV, Štefánikova č. 49 Bratislava19.09.2018Reficier JLT, s. r. o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
274/2018
Objednávame u Vás dodanie reklamných balíčkov so slovenským motívom - 30 ks19.09.2018Addy Slovakia, s. r. o.Clementisova 5,Brezno,SK977 BreznoIng. Ján Malík, CSc.
275/2018
Objednávame u Vás dodanie Zápisníka s perom P412142 s potlačou19.09.2018SINEX rekl.agentáúra Ing.Szilárd34778411Moyzesova 6,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
276/2018
Objednávame u Vás čistý krémový matný hladký papier A419.09.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/129/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva zabezpčenie prepravy osôb na trase KC SAV Smolenice - Bratislava - letisko Viedeň20.09.2018ADOT s.r.o.Belinského 4,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
277/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 26.9.2018 o 10,00 hod. v aule SAV.20.09.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/130/2018/LN
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA21.09.2018Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/131/2018/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Bonn - Viedeň24.09.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/132/2018/VS
Objednávame si u Vás cateringové služby pri príležitosti slávnostnej konferencie 100. výročia vzniku ČSR25.09.2018RAU T s.r.o.Nová Ľubovňa 7,Nová Ľubovňa,SK65 Nová ĽubovňaIng. Ján Malík, CSc.
278/2018
Objednávame u Vás nápis na mramorovú tabuľu P SAV25.09.2018IS s. r. o.Galvaniho 3,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
279/2018
Objednávame u Vás spiatočné letenky25.09.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
280/2018
Objednávame u Vás dodávku a montáž brány do areálu SA , na Vlárskej 3-7, podľa predloženej cenovej ponuky25.09.2018ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
281/2018
Objednávame u Vás dodávku a montáž nových núdzových svietidiel v objekte SAV na Vlárskej 7, Bratislava25.09.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/133/2018/LN
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA28.09.2018Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)