Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
256/A/2018
Objednávame u Vás inštaláciu rozvodov NN na podujatie Víkend so SAV v dňoch 7. a 8. 9. 2018 na Primaciálnom námestí v Bratislave07.09.2018Rajna Elektrik, s. r. o.Podunajská 48,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
257/2018
Objednávame u Vás hlavičkový papier predsedu SAV, matný krémový, strieborná razba, podľa predloženej prílohy - 500 ks10.09.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
258/2018
Objednávame u Vás tlač diplomu čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa pre prof. Klaftera, podľa priloženej prílohy - 1 ks10.09.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
259/2018
Objednávame u Vás výmenu vadného svietidla v kancelárii č. 303 na III. poschodí Ú SAV - 1 ks10.09.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
260/2018
Objednávame u Vás tlač plagátu vo formáte A1 podľa predloženej prílohy - 1 ks10.09.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
261/2018
Objednávame u Vás čistiace potreby10.09.2018HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/122/2018/LM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA13.09.2018Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
262/2018
Objednávame u Vás odstránenie závad núdzového osvetlenia na základe revíznej správy v Pavilóne lekárských vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava13.09.2018ELVEA Holding, a. s.Zámocká 22,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/123/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku Viedeň - Tokio /Japonsko/ a späť14.09.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
263/2018
Objednávame u Vás právne poradenstvo vo veci registrácie VVI na 40 hod. podľa cenovej ponuky.14.09.2018TaylorWessing , s. r. o.Panenská 6,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/124/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.09.2018Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/125/2018/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.09.2018Hotel devín, s.r.o.Riečna 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/126/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva prenájom kongresových priestorov, technického vybavenia ,stravovacie služby a ubytovanie pre účastníkov akcie HERA ECR Event17.09.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/126a/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva občerstvenie pre účastníkov akcie HERA ECR Event17.09.2018Vinotéka GalériaSNP 77,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
264/2018
Objednávame u Vás ozvučenie, dovoz, odvoz na Slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 2018.17.09.2018OZ Nádej pre človeka NA-COul. 1. Mája 205,Prašice,SK956 PrašiceIng. Ján Malík, CSc.
265/2018
Objednávame u Vás catering pre 70 hostí dňa 18.9.2018 v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod.17.09.2018D & SDúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
266/2018
Objednávame u Vás kontrolu a opravu centrálneho uzamykacieho systému na vozidle BMW 530 ŠPZ BL 066 DB17.09.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/127/2018/VS
Objednávame si u Vás ubytovanie pre zahraničných hostí z Číny na dve noci18.09.2018LOFT HotelŠtefánikova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
267/2018
Objednávame u Vás prehliadku náhradného zdroja EZA MP 250 D v. č. G 2046 v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky18.09.2018TTS Martin, s. r. o.Príbovce 343,Príbovce 343,SK38 Príbovce 343Ing. Ján Malík, CSc.
268/2018
Objednávame u Vás : Zabezpečenie Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018, ktorý sa bude konať dňa 28.9.2018, podľa predloženej cenovej ponuky18.09.2018Gooseberry, s. r. o.Jakubovo námestie 14,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)