Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/108/2018/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Madrid - Viedeň13.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
232/2018
Objednávame u Vás stavebné práce v Unimobunke SAV, Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky13.08.2018JP - Komplet IN, s. r. o.Kyselica 2,Kyselica,SK930 KyselicaIng. Ján Malík, CSc.
233/2018
Objednávame u Vás zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia laboratórnych chemikálii pozostávajúce z nebezpečných látok , odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, podľa predloženej cenovej ponuky13.08.2018PolyStar, s. r. o.Slovenská 13 A,Nové Zámky,SK940 Nové ZámkyIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2018/Va
Objednávame si u Vás cateringové služby pri príležitosti odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV a Zlatej medaily SAV dňa 6. 9. 2018 o 11. 00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave podľa dohody13.08.2018CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.Nová Ľubovňa 7,Nová Ľubovňa,SK65 Nová ĽubovňaIng. Ján Malík, CSc.
234/2018
Objednávame u Vás výmenu poškodeného rozvorového zámku v objekte SAV na Vlárskej 7 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky14.08.2018IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
235/2018
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €14.08.2018Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
236/2018
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV14.08.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
237/2018
Objednávame u Vás odstránenie závady neodtekania vody v prestoroch sprchy v rekreačnom zariadení na Donovaloch14.08.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
238/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodu a odbornú prehliadku elektrických zariadení v objekte Unimobunky SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.08.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
239/2018
Objednávame u Vás vykonanie kontroly PHP, požiarných hydrantov, požiarných dverí a oprava PHP, v objekte SAV na Vlárskej č. 3 - 5, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky14.08.2018HASIL - HD, s. r. o.Hrušovany 133,Hrušovany,SK956 HrušovanyIng. Ján Malík, CSc.
240/2018
Objednávame u Vás vykonanie revízie núdzového osvetlenia v objekte ubytovne SAV na Royovej č. 10 a v objekte Pavilónu lekárských vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.08.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
241/2018
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní, podľa priloženej prílohy14.08.2018MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
242/2018
Objednávame u Vás grafickú úpravu diplomov za vedeckú publikáciu a monografiu, podľa priloženej prílohy14.08.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
243/2018
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie a poskytovanie konzultačných služieb pre zaistenie súladu s GDPR 2. fáza`implementácia opatrení a prechodné obdobie, podľa predloženej cenovej ponuky20.08.2018RATIO SERVICES, s. r. o.Priehradná 59,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
244/2018
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky Whirlpool AWE 7727/1 v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava20.08.2018CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
245/2018
Objednávame u Vás dodávku a montáž bezpečnostného systému, senzorového osvetlenia a príslušenstva v areáli SAV na Vlárskej 3-5, podľa predloženej cenovej ponuky20.08.2018ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
245/A/2018
Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu na vodovodné rozvody a vonkajšie rozvody v budove Chemického ústavu SAV20.08.2018Ing. Peter AštaryBratislavská 1518/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
246/2018
Objednávame u Vás pre pracovníka kotolne - kuriča v kotolni na Vlárskej 5, odbornú prípravu na obsluhu kotlov, preskúšanie a preukaz kuri podľa predloženej cenovej ponuky20.08.2018Ján JarabicaFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
247/2018
Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených na zariadeniach kotolne odbornými prehliadkami v kotolni na Vlárskej č. 5, podľa predloženej cenovej ponuky20.08.2018Ján JarabicaFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2018/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň23.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)