Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/097/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.07.2018Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/098/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.07.2018Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
223/2018
Objednávame u Vás doplnenie podnetu na Generálnu prokuratúru SR o skutočnosť, že Ministerstvo školstva SR je nečinné.30.07.2018TaylorWessing , s. r. o.Panenská 6,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/2018
Na základe cenovej kalkulácie objednávame u Vás servis a kontroly EPS pre objekt CFV SAV, ul.Vlárska, Kramáre.31.07.2018TAST spol. s r.o.Matičná 36,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/099/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Kolín/ Bonn a späť01.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/100/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Buku rešť Henri Coanda a späť01.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/101/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Kolín/ Bonn a späť01.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na poradu riaditeľov, predsedov VR org. SAV dňa 3.8.2018 o 9:30 hod. v aule SAV.01.08.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
226/2018
Objednávame u Vás opravu klimatizácie v Úrade SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava, Kancelária č. 203 predseda SAV, 2.posch.02.08.2018SLOVKLIMA DEIMOS,s. r. o.P. Pazmánya 49,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
227/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy03.08.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
228/2018
Objednávame u Vás Encyklopédiu o Slovensku a Slovákoch v anglickom jazyku06.08.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
229/2018
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad na výťahu B v ubytovni SAV na ul. Ivana Bukovčana 9, Bratislava podľa priloženej cenovej ponuky07.08.2018IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS102/2018/LN
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA08.08.2018Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/103/2018/Ne
Objednávame si u Vás tlač pozvánok na udelenie Medzinárodnej ceny SAV za rok 2018 a Zlatej medaily SAV08.08.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/104/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA09.08.2018Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/105/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva autobusovú prepravu na t rase Vienna I nternational Airport - Bratislava, hl. stanica ŽSR - Bratislava Airport - Smolenice, kongr. cenrum SAV a späť09.08.2018Gtravel s.r.o.Raiecká 26,Bratislava 214,SK821 Bratislava 214Ing. Ján Malík, CSc.
230/2018
Objednávame u Vás výrobu odznakov vo veľkosti 37mm podľa predlohy.09.08.2018PRINTLINE, s.r.o.Pri Dynamitke 11,Bratislava 3,SK831 Bratislava 3Ing. Ján Malík, CSc.
231/2018
Objednávame u Vás HP ProDesk 600 G3 MicroTower - 1 ks, a HDD 1TB podľa priloženej prílohy.09.08.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/106/2018/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Paríž a späť13.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku Vieďeň - Frankfurt - Osaka a späť13.08.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)