Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
208/2018
Objednávame u Vás prieskum verejnej mienky o dôveryhodnosti inštitúcií v SR11.07.2018FOCUSSládkovičova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
209/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek obojstranné podľa priloženej prílohy11.07.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
210/2018
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z rekreačných chát Pod Magurov č. 706 a 707, Donovaly11.07.2018Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s.Partizánska cesta 5,Bratislava,SK974 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
211/2018
Objednávame u Vás Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch11.07.2018MVOServis, s. r. o.Heydukova 14,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
212/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Poradu riaditeľov, predsedov VR SAV, dňa 13.7.2018 o 10,30 hod. v aule SAV 12.07.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
213/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodu a odbornú prehliadku elektrických spotrebičov v objekte SAV na Šrobárovej č. 4, Trenčianske Teplice12.07.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
214/2018
Objednávame u Vás opravu vložky vo dverách SAV v ubytovni blok B na I. Bukovčana 9-11, podľa predloženej cenovej ponuky12.07.2018IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/092/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA13.07.2018Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
215/2018
Objednávame u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača škrobu v závodnej jedálni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky16.07.2018KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
216/2018
Objednávame u Vás občerstenie a stravu na akciu Víno SAV ktorá sa bude konať dňa 18.7.2018, cca pre 40 osôb Súčasne objednávame ubytovanie pre zástupcov SAV cca 10 osôb16.07.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
217/2018
Objednávame u Vás výpočtovú techniku, podľa priloženej prílohy16.07.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
218/2018
Objednávame u Vás kľúčenky na dochádzku16.07.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
219/2018
Objednávame u Vás nasledovné tonery do tlačiarne OKI MC 86017.07.2018AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
220/2018
Objednávame u Vás nasledovné tonery do tlačiarne OKI MC 86017.07.2018Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
221/2018
Objednávame u Vás právne posúdenie (analýzu) transformačného procesu organizacií SAV na verejné vedecké inštitúcie19.07.2018TaylorWessing , s. r. o.Panenská 6,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
222/2018
Objednávame u Vás na základe posúdenia vypracovanie podnetu a v prípade splnomocnenia podanie podnetu na Generálnu prokuratúru19.07.2018TaylorWessing , s. r. o.Panenská 6,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/093/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA23.07.2018Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/094/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Mníchov a späť, plus poistenie l iečebných nákladov25.07.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/095/2018/LR
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase Viedeň - Atény a späť, plus poistenie liečebných nákladov25.07.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/096/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA27.07.2018Ústav genetiky a biotech.rastlín CBRBDúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)