Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
192/2018
Objednávame u Vás dezinsekciu rekreačných chát v Senci25.06.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
193/2018
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu, ako podklad pre uzatvorenie nájomnej zmluvy25.06.2018Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/089/2018/VS
Na základe predložených podkladov si u Vás objednávame: tlač prpagačných obalov na konferencie s logom SAV, tlač posterov a tlač loga SAV na služobné autá SAV.27.06.2018Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/090/2018/VS
Na základe predložených podkladov si Vás objednáivame tlač esterov na medzinárodnývýstavu AGROKOMPLEX 2018.27.06.2018Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/091/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 2 dni27.06.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
194/2018
Objednávame u Vás nastavanie váh v závodnej kuchyni29.06.2018Koller StefanAmurská 58,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
194/A/2018
Objednávame u Vás nastavenie triedy presnosti váh v závodnej kuchyni Ú SAV29.06.2018Slovenská legálna metrológia, s. r. o.Hviezdoslavova 30,Banská Bystrica,SK974 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
195/2018
Objednávame u Vás pokosenie lúky pri chatách na Donovaloch29.06.2018SPDP LÚZŇAN30228735,Lip. Lu?ná 628,SK3472 Lip. Lu?ná 628Ing. Ján Malík, CSc.
196/2018
Objednávame u Vás ostrihanie kríkov okolo ubytovne SAV na ul.I. Bukovčana 9-11.29.06.2018DENOVAEisnerova 25,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
197/2018
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV na mesiace júl a august 201829.06.2018Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
198/2018
Objednávame u Vás kancelársku stoličku LEXA sedadlo čierne29.06.2018FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
199/2018
Objednávame u Vás čistenie a krtkovanie kanalizácie na chate Ú SAV v objekte Slnečné jazerá Senec.09.07.2018Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
200/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy11.07.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
201/2018
Objednávame u Vás opravu zatekanie strechy v apartmáne č.41 v ubytovni SAV na Royovej č. 1011.07.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
202/2018
Objednávame u Vás vymenu sifónu na vani ubytovni SAV na na I. Bukovčana 9-1111.07.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
203/2018
Objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov v objektoch Úradu SAV11.07.2018ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
204/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky komínov a dymovodov v objekte SAV - kotolňa na Vlárskej 3, Bratislava11.07.2018Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
205/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky komínov a dymovodov v objekte SAV - kotolňa Štefánikovej č. 49, Bratislava11.07.2018Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
206/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodov v objektoch na Vlárskej č. 3, 5, 7, Bratislava11.07.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
207/2018
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodov v objekte SAV na Konventnej 13, Bratislava11.07.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)