Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
178/2018
Objednávame u Vás grafickú úpravu diplomov SAV za vedeckú publikáciu s mimoriadne veľkým počtom citácií14.06.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
179/2018
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV v hodote 2,60 €14.06.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
180/2018
Objednávame u Vás notebook podľa predloženej cenovej ponuky14.06.2018SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o.Pluhová 55,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/083/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.06.2018Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/084/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.06.2018Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/085/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 1 deň18.06.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
181/2018
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní, podľa priloženej prílohy19.06.2018MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
182/2018
Objednávame u Vás Notebook, podľa priloženej prílohy19.06.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
183/2018
Objednávame u Vás výpočtovú techniku, podľa priloženej prílohy19.06.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/086/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA20.06.2018Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/087/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva komerčné cestovné pripoisteniedo Rakúska na 1 deň20.06.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/088/2018/KM
OMS Ú SAV objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 1 deň20.06.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
184/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV SAV dňa 25.6.2018 o 11,oo hod. v aule SAV 25.06.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
185/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Poradu riaditeľov, predsedov VR org. SAV, dňa 28.6.2018 o 10,30 hod. v aule SAV 25.06.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
186/2018
Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených na zariadeniach kotolne odbornými prehliadkami v kotolni na Vlárskej 5, podľa priloženej prílohy25.06.2018Ján JarabicaFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
187/2018
Objednávame u Vás sťahovanie neupotrebiteľného majetku v budovách SAV na Várskej č. 3 a 5, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky25.06.2018PLUSIM s.r.o.35818565,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
188/2018
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera SAV, strieborné logo podľa zaslanej prílohy25.06.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
189/2018
Objednávame u Vás Program na podujatie Ceny SAV dňa 3.7.2018 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach25.06.2018OZ Nádej pre človeka NA-COul. 1. Mája 205,Prašice,SK956 PrašiceIng. Ján Malík, CSc.
190/2018
Objednávame u Vás prednášku o tradíciách vinohradníctva v Malých Karpatoch na 2.7.2018 v KC Smolenice25.06.2018Kamila KrižanováHviezdoslavova 12,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
191/2018
Objednávame u Vás v dňoch 28.6. a 29.6.2018 akciu Mladá akadémia 28.6.2018 - obed pre 11 osôb a večera 35 osôb 29.6.2018 - raňajky pre 35 osôb a obed pre 40 osôb25.06.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)