Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/070/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.05.2018Centrum exper. medicíny SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
151/2018
Objednávame u Vás umytie žaluzií v kanceláriách Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava21.05.2018MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
152/2018
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava23.05.2018Pohančeník Pavel17398665L.Dérera 17,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
153/2018
Objednávame u Vás autobus na 3.7.2018 na odvoz z Bratislavy do Smoleníc a späť do Bratislavy23.05.2018APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
154/2018
Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti udeľovania Cien SAV 2018 dňa 3.7.2018 pre cca 70 hostí23.05.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
155/2018
Objednávame u Vás tlač diplomov: Cena SAV za popularizáciu formát A423.05.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
156/2018
Objednávame u Vás tlač diplomov: Cena SAV v roku 2018 formát A. Objednávame u Vás Cena SAV grafická úprava diplom b/veľkosť A423.05.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
157/2018
Objednávame u Vás tlač pozvánky na ceny SAV 2018 dňa 3.7.2018 podľa priloženej prílohy23.05.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
158/2018
Objednávame u Vás tlač obalu A4 dvojhárok, farba tmavomodrá, hrubší p apier, strieborné logo23.05.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
159/2018
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 47 zamestnancov Úradu SAV v dňoch 1.6.2018 - 2 6.201823.05.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
160/2018
Objednávame u Vás opravu ovládačov ku fancoilom v budove PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava23.05.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
161/2018
Objednávame u Vás opravu odpadu WC v byte na Dúbravskej ceste 9 Bratislava23.05.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/072/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.05.2018Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/073/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.05.2018Ústav genetiky a biotech.rastlín CBRBDúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/074/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva podpalubnú batožinu k rezervovanej letenke k letu Viedeň - Ženeva 24.05.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
162/2018
Objednávame u Vás opravu senzorového osvetlenia pri budove SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava28.05.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
163/2018
Objednávame u Vás odber a analýzu odpadovej vody v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. K 256 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťania odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou28.05.2018Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.Prešovská 48,Bratislava 29,SK826 Bratislava 29Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/075/2018/KM
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Brusel a späť a poistenie liečebných nákladov29.05.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/076/2018/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku do Amsterdamu a späť a cestovné poistenie na 3 dni do Holandska30.05.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/077/2018/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.05.2018Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)