Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/052/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.04.2018Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/053/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.04.2018Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/054/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.04.2018Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/055/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.04.2018Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/056/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.04.2018Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/057/2018/FF
Objednáva rezervované letenky - 5 ks24.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
128/2019
Objednávame u Vás výrobu : Tubus tmavomodrá koženka A4 - 20 ks, Obal na medaile A4 tmamovodrá koženka s logom -25 ks24.04.2018Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
129/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek v slovenskej a anglickej verzii obojstranné, strieboré logo, papier matný podľa priloženej prílohy24.04.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
130/2018
Objednávame u Vás tlač diplomov Mladý vedecký pracovník do 35 rokov, podľa priloženej prílohy24.04.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
131/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Poradu riaditeľov, predsedov VR SAV dňa 9.5.2018 o 10,oo hod. v aule SAV (káva bez cukru a bez mlieka 80 osôb, horúca voda na čaj pre 40 osôb24.04.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/2018
Objednávame u Vás opravu kotla č. 2 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava24.04.2018Prehliadky a skúšky VTZFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
133/2018
Objednávame u Vás technické prehliadky a revízie kotolní v nasledovných kotolniach : Kotolňa na Vlárskej ul. č. 5, Kotolňa na Konventvej ul. č. 1324.04.2018Prehliadky a skúšky VTZFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
134/2018
Objednávame u Vás maliarske práce v ubytovni SAV na Šancovej 5624.04.2018DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/058/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA26.04.2018Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
135/2018
Objednávame u Vás ubytovanie pre 37 osôb v dňoch od 28.5.2018 do 31.5.2018 v rámci projektu Petržalská super škola. 30.04.2018Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/059/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.05.2018Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/060/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.05.2018Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/061/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.05.2018Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
136/2018
Objednávame u Vás zviazanie dokumentu Záverečného účtu za rok 201703.05.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
136/A/2018
Objednávame u Vás realizáciu vsakovacej šachty VS4 pre stavbu - Rekonštrukcia technického pavilónu NANOBIOLAB04.05.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)