Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/017/2018/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.03.2018Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/018/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.03.2018Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/019/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA14.03.2018Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/021/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA14.03.2018Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
084/2018
Objednávame u Vás opravu kompresora č. 1 v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava14.03.2018AEPS, spol. s r.o.Športová 1017,Močenok,SK951 MočenokIng. Ján Malík, CSc.
085/2018
Objednávame u Vás nastavenie okien v celom objekte jedálne, prístavby a Auly SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.03.2018BM-Plast, spol. s r. o.Dolnobarská cesta 1005,Trhová Hradská,SK930 Trhová HradskáIng. Ján Malík, CSc.
UVS/020/2018/LR
Objednáva letenky na trase Viedeň - Tallinn a späť - 2 ks15.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/022/2018/FF
Objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň - Brusel a spät, ubytovanie a poistenie15.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/023/2018/FF
Objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň - Brusel a spät, ubytovanie a poistenie15.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
086/2018
Objednávame u Vás výmenu poškodeného oplotenia v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky16.03.2018JP - Komplet IN, s. r. o.Kyselica 2,Kyselica,SK930 KyselicaIng. Ján Malík, CSc.
087/2018
Objednávame u Vás servis motorového vozidla Peugeot 508 BL 003 FE po 113 000 tis. km19.03.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/025/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA21.03.2018Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/071/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA21.03.2018Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
088/2018
Objednávame u Vás Povrchovú rekonštrukciu komunikácie v areály SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky22.03.2018JHR, s. r. o.Majoránová 71,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2018
Objednávame u Vás dezinsekciu objektu ubytovne SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11, Bratislava22.03.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
090/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek v slovenskej a anglickej verzii obojstranné, strieboré logo, podľa priloženej prílohy - 100 ks22.03.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
091/2018
Objednávame u Vás zabezpečenie vstupu únikových dverí na prízemí v PLV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky22.03.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
092/2018
Objednávame u Vás zabezpečenie vstupu únikových dverí v suteréne zverinec v PLV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky22.03.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
093/2018
Objednávame u Vás opravu vysokozdvižého vozíka Gliwice na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky22.03.2018Leoš ŠimúnekAndreja Kubinu 6937/17,Trnaba,SK917 TrnabaIng. Ján Malík, CSc.
094/2018
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov SAV počas školenia v dňoch od 15.4.2018 do 18.4.201822.03.2018Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)