Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/010/2018/FF
Objednáva rezervované ubytovanie v Paríži, Hotel de Suede St. Germain12.02.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
048/2018
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa priloženej prílohy - strieborné logo - 500 ks12.02.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
049/2018
Objednávame u Vás nasledovné žiarovky a žiarivky12.02.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
050/2018
Objednávame u Vás spiatočné letenky - 2 ks12.02.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
051/2018
Objednávame u Vás výmenu pravých celosklenných dverí na traktore KUBOTA 706 DTH12.02.2018Firma ŠupaJ. Hollého 164,Veľké Kostolany,SK922 Veľké KostolanyIng. Ján Malík, CSc.
046/2018
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre 50 účastníkov v dňoch 12.3. - 13.3.201809.02.2018Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
047/2018
Objednávame u Vás služby spojené so skenovacou aplikáciou pre elektronickú registratúru SAV, podľa predloženej cenovej ponuky09.02.2018Lomtec. com, a. s.Líščie údolie 5,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/009/2018/LR
Objednáva letenky na trase Viedeň - Dublin a späť a poistenie liečebných nákladov06.02.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
044/2018
Objednávame u Vás prednášku Verejné obstarávanie pre zamestnancov SAV dňa 18.4.2018 od 9,00 - 12, 30 hod. KC ACADEMIA v Starej Lesnej05.02.2018Ing. Helena Polónyi - QA, s. r .o.,Nová 308/59,Šamorín,SK931 ŠamorínIng. Ján Malík, CSc.
045/2018
Objednávame u Vás dodávku a montáž vsakovacích boxov pri zadnom vchode do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky05.02.2018YARD PRO, s. r. o.Polianky 17,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
043/2018
Objednávame u Vás prípravu vozidla na STK a EK, opravu nájdených závad na motorovom vozidle BMW 530 BL 066 DB a zabezpečenie STK a EK02.02.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2018
Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania na dodávku 01.02.2018RV ACQUISITION s.r.o.ul. Ku Bratke 2896/1,Levice,SK934 LeviceIng. Ján Malík, CSc.
041/2018
Objednávame u Vás výmenu zásuvky v kancelárii č. 304 na III. poschodí a výmenu vypínača v kancelárii č. 203 na II. Poschodí na Ú SAV01.02.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
042/2018
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV na mesiace február a marec 201801.02.2018Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
027/2018
Objednávame u Vás opravu vysokozdvižého vozíka Gliwice na Dúbravskej ceste 9, Bratislava31.01.2018Leoš ŠimúnekAndreja Kubinu 6937/17,Trnava,SK917 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
028/2018
Objednávame u Vás dodávku a dovoz nasledovného tovaru : Paravan textilný 62150100.4002 - 10 ks, Nohy(stojany) k paravnu 70100010 - 17 ks31.01.2018Maquita s.r.o.Soľná 738/36,Nitrianske Pravno,SK972 Nitrianske PravnoIng. Ján Malík, CSc.
029/2018
Objednávame u Vás 100 % technickú soľ v 25 kg vreciach 2 palety / 90 ks31.01.2018ANDY - Andrea ?imováAl?betin dvor 70,Miloslavov,SK0 MiloslavovIng. Ján Malík, CSc.
030/2018
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A3 - 2 ks31.01.2018Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
031/2018
Objednávame u Vás aktualizáciu Registratúrneho poriadku a plánu SAV tak, aby Registratúrny poriadok a plán spĺňal nie len aktuálne platné požiadavky v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, následných zákonných doplneniach a vyhláškach príslušného zákona, ale aj v zmysle aktuálne platného znenia zákona o eGovernmente.31.01.2018Lomtec. com, a. s.Líščie údolie 5,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
032/2018
Objednávame u Vás vykonanie revízie núdzového osvetlenia v objekte ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava31.01.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)