Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/033/2017/JFF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA22.03.2017Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/032/2017/MN
objednáva letenku Viedeň – Amsterdam a spä21.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/32/2017/MN
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku Viedeň – Amsterdam a spä21.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/029/2017/FF
Objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Izraela na 5 dní (26.-30.3.2017)20.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/030/2017/FF
Objednáva u Vás rezervovanú letenku Viedeň - Bukurešť a späť, zároveň objednáva komerčné zdravotné pripoistenie do Rumunska v termíne 2.-4.4.201720.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/031/2017/FF
Objednáva rezervovanú letenku do Šanghaja a späť, ďalej objednáva komplexné cestovné poistenie do Číny od 5. do 13.4.2017 (t.j. na 9 dní) a poistenie storna letenky20.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
100/2017
Objednávame u Vás výsadbu rastlín, stromov, mobilné nádovy a pergolu do areálu SAV na Dúbravaskej ceste 9, Bratislava, podľa priloženej cenovej ponuky17.03.2017Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
101/2017
Objednávame u Vás opravu núdzového svietidla 3514 LED CG-S v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava - 2 ks17.03.2017Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
102/2017
Objednávame u Vás nákup žiariviek do PLV SAV, Dúbravská cesta 9
Žiarivka kompaktná 8,5W (26W) 2pin - 50 ks
Snímač pohybu MC quard profi BM360ws nr. 94532 - 2 ks
17.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
103/2017
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa predloženej
cenovej ponuky
17.03.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
104/2017
Objednávame u Vás kancelárske kreslo SEDUS MR 24 - 1 ks17.03.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/027/2017/FF
Objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 2 dni (19.-20.3.2017)16.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
099/2017
Objednávame u Vás sieky na okná do ubytovne SAV na Jaskovom rade č. 20315.03.2017BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
093/2017
Objednávame u Vás odstránenie závad na základe zrealizovaných revízií svetelných reklám na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky13.03.2017HANTON36531928ul. Dr. Pantočku 335,Topoľčany,SK955 TopoľčanyIng. Ján Malík, CSc.
094/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody a priloženej prílohy13.03.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
095/2017
Objednávame u Vás prenájom priestorov a občerstvenie pre
cca 28 osôb na rokovanie VR SAV dňa 22.3.2017 o 13,oo hod. a občerstvenie pre cca 35 osôb na 22.3.2017 o 14,30 hod. 1slávnostné odovzdávanie vyznamenania
13.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
096/2017
Objednávame u Vás autoplošinu na výrub stromu a pilčíka, dňa 25.3.2017 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava13.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
097/2017
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 1 000 ks
13.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2017
Objednávame u Vás výmenu garážových brán a elektorinštalácie na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky13.03.2017AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
090/2017
Objednávame u Vás prednášku v oblasti účtovníctvo v RO a PO, konsolidácia dňa 22.3.2017 v KC ACADEMIA v Starej Lesnej pre ekonomických pracovníkov SAV, podľa predloženej cenovej ponuky08.03.2017AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)