Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/51/2017/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Luxemburg a spä28.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
154/2017
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2017
na vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá
27.04.2017Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
155/2017
Objednávame u Vás opravu traktorovej kosačky STARJET,
nefunguje žacie zariadenie
27.04.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
156/2017
Objednávame u Vás náter mreží a schodiskovej parapety v ubytovni SAV na Jaskovom rade č. 203, podľa predloženej cenovej ponuky27.04.2017DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/52/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.04.2017DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/53/2017
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.04.2017Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
148/2017
Objednávame u Vás smútočný veniec zo živých kvetov na 26.4.2017 dovoz na 13,00 hod., Krematórium Lamačská cesta pre : Ing. Andrej Stempel21.04.2017Kvietok-Zdra?ilová43646441Budatínska 34/a,Bratislava,SK85106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
149/2017
Objednávame u Vás služby k APV SOFTIP PROFIT modulu IMA
podľa predloženej cenovej ponuky
21.04.2017SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
150/2017
Objednávame u Vás natiahnutie internetového kábla z kotolne do vedľajšieho objektu na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.04.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
151/2017
Objednávame u Vás notebook - 1 ks21.04.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
152/2017
Objednávame u Vás kontrolu a preskúšanie systému EZS, upgrade firmveru v ústredni a perifériách na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.04.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
153/2017
Objednávame u Vás revízie na zistenie závad EZS a EPS na vrátnici areálu SAV a perifériách na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.04.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/50/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Vieden – Barcelona /BCN/ – Santiago de Compostela /SCQ/ – Madrid /MAD/ – Vieden20.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
143/2017
Objednávame u Vás IBC kontajner čierny 1 000 l s dopravou
podľa predloženej cenovej ponuky - 6 ks
19.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
144/2017
Objednávame u Vás odborné skúšky na výahy v PLV SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9 a v Košiciach Watsonova 45, podľa predloženej cenovej ponuky19.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
145/2017
Objednávame u Vás obliadku silno prúdových zariadení TS 197, kontrolné a servisné práce rozvádzačov NN podľa predloženej cenovej ponuky19.04.2017Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
146/2017
Objednávame u Vás výmenu vadného ističa v chate na Donovaloch19.04.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
147/2017
Objednávame u Vás opravu a sprevádzkovanie vstavaných
trezorových dverí a zámkov v kancelárii č. 114 na Ú SAV, podľa predloženej cenovej ponuky - 4 ks
19.04.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
147/A/2017
Objednávame u Vás montážne práce a výmena batérií na EZS v budove hlavnej vrátnice areálu SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava19.04.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/49/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.04.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)