Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/036/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/037/2017/JFF
Objednáva u Vás letenky do Estónska smer Viedeň- Štokholm-Tallin-Kodaň-Tallin
zároveň komerčné zdravotné pripoistenie
05.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/038/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/039/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/040/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
128/2017
Objednávame u Vás murárske a maliarske práce v ubytovni SAV na Jaskovom rade č. 203, podľa predloženej cenovej ponuky05.04.2017DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
129/2017
Objednávame u Vás hlavičkový papier pre sekretariát vedúceho Ú SAV podľa priložených príloh - 2 x 500 ks05.04.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
130/2017
Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava05.04.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/35/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/36/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/37/2017/JFF
OMS Ú SAV objednáva u Vás letenky do Estónska smer Viedeň- Štokholm-Tallin-Kodaň-Tallin05.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/38/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/39/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/40/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/42/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Rím - Viedeň05.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/43/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Riga - Viedeň06.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
131/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu vadného doskového výmenika na ÚK v OST 13 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa priloženej cenovej ponuky10.04.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
132/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci marec 2017
10.04.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
133/2017
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 27 m³ na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 12.4.2017 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do areálu Slovenskej akadémie vied.
Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 18.4.2017 o 14,00 hod
10.04.2017OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
134/2017
Objednávame u Vás autobus na 19.5.2017 z Bratislavy do Smoleníc a zo Smoleníc do Bratislavy
Pristavenie na Predstaničnom námestí o 7,30 hod. odchod 7,45 hod. Predpokladaný odchod zo Smoleníc cca 15,00 hod
10.04.2017APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)