Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
111/2017
Objednávame u Vás výmenu osvetlenia, vypínačov, zásuviek
nových rozvodov na zásuvky v kancelárii č. 115 na I. poschodí Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava
23.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
112/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž mreží na okná na chatách na Donovaloch, podľa predloženej cenovej ponuky23.03.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
113/2017
Objednávame u Vás výmenu poškodeného bezpečnostného kovania na vstupných dverách do chaty na Donovaloch a nastavenie pántov, podľa predloženej cenovej ponuky23.03.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
114/2017
Objednávame u Vás výmenu poškodeného kovania na balkónových dverách v chate č. 707 na Donovaloch (nutná obhliadka pred výmenou čo všetko je potrebné vymeni)23.03.2017Team s.r.o.36034070Pod Turičkou 39,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
107/2017
Objednávame u Vás stavebné úpravy kancelárie č. 115 na I. poschodí Úradu SAV, Štefánikova 49 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky27.03.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
115/2017
Objednávame u Vás opravu, prípadne posúdenie stavu rentability opravy automatickej práčky Whirlool AWE 7727/1 v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11, Bratislava27.03.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
116/2017
Objednávame u Vás opravu strechy - posunuté a vypadnuté škridle na ubytovni SAV na Royovej č. 10, Bratislava27.03.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
117/2017
Objednávame u Vás vykonanie pravidelných opráv elektrických zariadení, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov a rozvádzačov v kotolni a v OST 1 - 18 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky27.03.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
118/2017
Objednávame u Vás pravidelné odborné skúšky a prehliadky , vyhotovenie revíznych správ v kotolni a v OST 1 - 18 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky27.03.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
119/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomov kaligrafickým písmom vo formáte A3 - 3 ks27.03.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
120/2017
Objednávame u Vás občertvenie na zasadnutie Snemu SAV dňa
4.4.2017 o 9, oo hod. v aule SAV pre cca 80 osôb
(káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka)
27.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
123/2017
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov : Hroznová 3, Šancová 56, Royová 10, závodná kuchyňa Štefánikova 49, ubytovňa D. N. Ves, Jaskový rad 203, ubytovňa Dúbravská cesta 927.03.2017DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
121/2017
Objednávame u Vás doplnenie aditíva PHM Ad BLUE do motorového vozidla BMW 530 x Drive ŠPZ BL 660 HG29.03.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
122/2017
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3,
Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,
Jaskový rad 203, Senec, Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV, deratizáciu okolia PLV SAV a v kolektoroch na Dúbravskej ceste Bratislava
29.03.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
124/2017
Objednávame u Vás servis kompresora SPINN 5,5-10 CA1827437 v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava,podľa predloženej cenovej ponuky03.04.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
125/2017
Objednávame u Vás opravu hnacej hriadele a výmenu kardanového hriadeľa na rozmetadle na KUHN 360 k traktoru KUBOTA03.04.2017AGROMA - SERVIS, s. r. o.Boldocká 7,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
126/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž spomaľovacích prahov a
dopravné značky do areálu SAV na Dúbravske ceste 9, Bratislava
03.04.2017AGROMA - SERVIS, s. r. o.Boldocká 7,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
127/2017
Objednávame u Vás napojenie elektro ohrievača teplej úžitkovej vody na externý ohrev z ÚK v OST 20 PLV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky03.04.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/41/2017/MN
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku Viedeň – Rím a spä04.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/035/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2017Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)