Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/020/2017/JFF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.03.2017Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
082.2017
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta
a 2 ks tlačiarne tlačiarne v kancelárii č.6 na prízemí Ú SAV
02.03.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2017
Objednávame u Vás výmenu ističov v byte B 2 v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava02.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
084/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A302.03.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
085/2017
Objednávame u Vás diagnostiku elektrickej inštalácie + nastavenie svetiel na motorovom vozidle Peugeot 607 ŠPZ BA 607 XU02.03.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
086/2017
Objednávame u Vás občertvenie na zasadnutie Snemu SAV dňa
14.3.2017 o 9,00 hod. v aule SAV pre cca 80 osôb
(káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka
03.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/021/2017/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne od 15.3.2017 do 17.3.201706.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2017
Objednávame u Vás prenájom priestorov, techniky a občersvenie pre cca 50 osôb na Výročný seminár vedeckých organizácii 3. OV SAV v MKC VEDA SAV na 20.3.2017.07.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
088/2017
Objednávame u Vás občertvenie na poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV dňa 13.3.2017 o 11,00 hod. v aule SAV pre cca 130 osôb (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka)07.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2017
Objednávame u Vás servis na kosačku Wolf Expert a opravu poruchy na elektroinštalácii ( problém s ukazovateľom moto hodín a svetlami)07.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/022/2017/FF
Objednáva komerčné cestovné pripoistenie07.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
090/2017
Objednávame u Vás prednášku v oblasti účtovníctvo v RO a PO, konsolidácia dňa 22.3.2017 v KC ACADEMIA v Starej Lesnej pre ekonomických pracovníkov SAV, podľa predloženej cenovej ponuky08.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
091/2017
Objednávame u Vás opravu osvetlenia v kancelárii č. 306 a 307 na III. poschodí Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava Žiarivky do lámp 160 cm - 10 ks08.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
092/2017
Objednávame u Vás výmenu kanalizačných sifónov v závodnej
Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava - 4 ks
08.03.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
093/2017
Objednávame u Vás odstránenie závad na základe zrealizovaných revízií svetelných reklám na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky13.03.2017HANTON36531928ul. Dr. Pantočku 335,Topoľčany,SK955 TopoľčanyIng. Ján Malík, CSc.
094/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody a priloženej prílohy13.03.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
095/2017
Objednávame u Vás prenájom priestorov a občerstvenie pre
cca 28 osôb na rokovanie VR SAV dňa 22.3.2017 o 13,oo hod. a občerstvenie pre cca 35 osôb na 22.3.2017 o 14,30 hod. 1slávnostné odovzdávanie vyznamenania
13.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
096/2017
Objednávame u Vás autoplošinu na výrub stromu a pilčíka, dňa 25.3.2017 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava13.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
097/2017
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 1 000 ks
13.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2017
Objednávame u Vás výmenu garážových brán a elektorinštalácie na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky13.03.2017AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)