Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
067/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci február 2017
13.02.2017Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/014/2017/FF
Objednáva u Vás rezervovanú letenku Viedeň - Štokholm a späť, zároveň objednáva poistenie storna letenky a komerčné zdravotné pripoistenie do Švédska v termíne 18.-21.5.201713.02.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/016/2017/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Paríž - Viedeň14.02.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/017/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva u Vás rezervovanú letenku Viedeň - Paríž a späť, zároveň objednáva komerčné zdravotné pripoistenie do Francúzska v termíne 15.-16.2.201716.02.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
068/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody a priloženej prílohy17.02.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
069/2017
Objednávame u Vás odber a analýzu odpadovej vody v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. K 256 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšania odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou17.02.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
070/2017
Objednávame u Vás prednášku Verejné obstarávanie pre
zamestnancov SAV dňa 20.3.2017 od 13,00 hod. v KC ACADEMIA V Starej Lesnej
20.02.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
071/2017
Objednávame u Vás školenie vodičov z povolania20.02.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
072/2017
Objednávame u Vás servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 163 v kancelárii č.9 na prízemí Ú SAV20.02.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
073/2017
Objednávame u Vás výmenu 2 ks obehových čerpadiel na ÚK
v OST 18 pre Ústav zoológie SAV, na Dúbravskej ceste 9
22.02.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
074/2017
Objednávame u Vás výmenu prasknutého potrubia v suteréne Ú SAV a výmenu sifónu na pisoári v pánskom WC, I. poschodie Ú SAV22.02.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
075/2017
Objednávame u Vás výmenu transformátora T4 v trafostanici č. 197 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky 22.02.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/019/2017/FF
Objednáva u Vás rezervovanú letenku Viedeň - Riga a späť, zároveň objednáva komerčné zdravotné pripoistenie do Lotyšska v termíne 11.-12.5.201723.02.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/018/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA27.02.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
076/2017
Objednávame u Vás opravu vchodových dverí na P SAV a dverí na prízemí Ú SAV, Štefánikova 4928.02.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
077/2017
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 6.3.2017, 7.3.2017 a dňa 31.3.2017, podľa priloženej prílohy28.02.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2017
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov SAV počas školenia v dňoch od 19.3.2017 do 22.3.201728.02.2017Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
079/2017
Objednávame u Vás opravu ( výmenu) klimatizácie v serverovni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.
Vyčistenie klimatizácie po búracích prácach v kancelárii č. 6.
28.02.2017Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
080/2017
Objednávame u Vás upratovanie kancelárie č. 6 po stavbárských prácach na Ú SAV Štefánikova č. 49, Bratislava.28.02.2017MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
081/2017
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami pre tri osoby podľa predloženej cenovej ponuky28.02.2017MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)