Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
049/2017
Objednávame u Vás opravu veľkokapcitnej chladničky v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava30.01.2017Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/010/2017/FF
Objednáva u Vás rezervovanú letenku Viedeň - Taipei a späť, zároveň objednáva poistenie storna letenky a komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 19.-23.2.201730.01.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
050/2017
Objednávame u Vás výmenu zhoreného hlavného ističa na Jaskovom rade 203 a dodávku a montáž ochrannej kovovej skrinky so strieškou na elektrickú rozvodňu01.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
051/2017
Objednávame u Vás prenájom sál, techniky a catering pre cca 40 osôb na seminár SASPRO - OV3 na 8.2.2017 od 7,30 do 14,30 hod. podľa predloženej cenovej ponuky01.02.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
052/2017
Objednávame u Vás catering na seminár SASPRO na 6.2. - 7.2.2017 podľa predloženej cenovej ponuky Miesto dovozu : Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava - Patrónka01.02.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/011/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.02.2017Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
054/2017
Objednávame u Vás opravu dopúšacieho a odpúšacieho systému upravenej vody, v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava02.02.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
055/2017
Objednávame u Vás výmenu pokazeného osvetlenia v závodnej
kuchyni Ú SAV
02.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/012/2017/A/VA
Obednávame si u Vás ubytovanie pre zahraničných expertov Metapanelu na jednu noc 22.2.201702.02.2017LOFT HotelŠtefánikova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
056/2017
Objednávame u Vás revízie svetelených značení SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky08.02.2017HANTON36531928ul. Dr. Pantočku 335,Topoľčany,SK955 TopoľčanyIng. Ján Malík, CSc.
057/2017
Objednávame u Vás výmenu ističa ARV 1633 In 1250A pre
transformátor T4 v trafostanici č. 197, Dúbravská cesta 9, Bratislava
08.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
058/2017
Objednávame u Vás výmenu elektromerov v TS č. 197 nasledovne :
ÚMMS č. 4441769
Elektrotechnický ústav č. 4441780
Ústav merania č. 4441792
Vrátnica, aula, jedáleň č. 4441805
ÚSTARCH
08.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
059/2017
Objednávame u Vás výmenu VN poistiek v kobke č. 4/meranie spotreby/ v trafostanici č. 197, Dúbravská cesta 9, Bratislava Poistka VN XJ25 4A08.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
060/2017
Objednávame u Vás rollup 85 cm + mechanika - 4 ks
Grafika na rollupy - 2 ks
Podľa predloženej cenovej ponuky
08.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
061/2017
Objednávame u Vás opravu výahu blok A IČ23969 po vytopení v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky13.02.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
062/2017
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie KC SAV v dňoch 23.2. - 24.2.2017 pre členov P SAV za I. OV a sekretariátu I. OV SAV cca 10 účastníkov13.02.2017Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
063/2017
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku
elektroinštalácie núdzového osvetlenia a baterkového systému v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
13.02.2017Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
064/2017
Objednávame u Vás výmenu hlavnej batérie bezpečnostného
a kamerového systému, oprava ( výmena) kamery č. 2 a 3, v ubytovni SAV
13.02.2017Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
065/2017
Objednávame u Vás prednesenie prednášky na tému :
Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 a legislatívne zmeny mzdy a personálna agenda v roku 2017 dňa 22.3.2017 od 9,00 hod. do 12,00 hod. v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej
13.02.2017SPOLU, spol. s r. o.Clementisova 3,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
066/2017
Objednávame u Vás fotografické služby a archivovanie foto
dokumentácie od 1.2.20107 do 31.12.2017
13.02.2017SPOLU, spol. s r. o.Clementisova 3,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)