Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/202/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA15.11.2017Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
402/2017
Objednávame u Vás kontrolu a opravu pravých predných dverí na motorovom vozidle Peugeot 607 BA 607 XU16.11.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
403/2017
Objednávame u Vás výmenu zadných brzdových platničiek na motorovom vozidle BMW 530 BL 660 H16.11.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
404/2017
Objednávame u Vás údržbu, čistenie, servis ORL a čistenie kanalizáciev Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky16.11.2017SEZAKO TRNAVA, s. r. o.Orešanská 11,Trnava,SK917 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
405/2017
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky Whirlpool AWE 7727/1, v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11, Bratislava20.11.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
406/2017
Objednávame u Vás odbornú servisnú prehliadku automatických posuvných dverí v PLV SAV na Dúbravsklej ceste 9, Bratislava predloženej cenovej ponuky20.11.2017EMOS Alumatic, s. r. o.Považské Podhradie 435,Považská Bystrica,SK17 Považská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
407/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy21.11.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
408/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž obehového čerpadla GRUNDFOS MAGNA 32-100 F 200 do OST 11, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky21.11.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
409/2017
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV21.11.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
410/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž elektroregulačného ventila do OST 12, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky21.11.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
411/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž diferenčného ventila do OST 3 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.11.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
412/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu mechanickej upchávky na obehovom čerpadle č. 3 horúcej vody v kotolni areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky21.11.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
413/2017
Objednávame u Vás prenos dát HV primár z OST 19 ÚMMS do do dozorne v kotolni na PC, Dúbravská cesta 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky22.11.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
414/2017
Objednávame u Vás prípravu vodidla na STK a EK, oprava nájdených závad, STK a EK na motorovom vozidle Peugeot Expert BL 617 GL22.11.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/205/2017/FF
Objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Berlín (tam), Mníchov - Viedeň (späť) a zároveň objednávame ubytovanie22.11.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/206/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA23.11.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
415/2017
Objednávame u Vás zber dát pre účely projektu Sociálna analýza Slovenska - výskum vnímania sociálneho rizika24.11.20172muse, s. r. o.Záborského 45,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
416/2017
Objednávame u Vás zber dát pre účely projektu Sociálna analýza Slovenska - výskum vedeckej gramotnost24.11.20172muse, s. r. o.Záborského 45,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
417/2017
Objednávame u Vás technickú pomoc pre účely projektu Sociálna analýza Slovenska - výskum vnímania socilneho rizika24.11.2017softVtech, s. r. o.Tržná 13/984,Rimavská Sobota,SK979 Rimavská SobotaIng. Ján Malík, CSc.
418/2017
Objednávame u Vás nové riešenie pre úložné dátové pole systému EIS SAV - SOFTIP, podľa predloženej cenovej ponuky27.11.2017Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)