Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
030/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci január 2017
23.01.2017Ing. Ján Malík, CSc.
031/2017
Objednávame u Vás výmenu vodomeru pri budove Ú SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
23.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
032/2017
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 2.2.2017 o 9,oo hod. (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 80 osôb23.01.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/009/2017/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Paríž - Viedeň23.01.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
033/2017
Objednávame u Vás vypracovanie projektu doplnenia podružného merania elektrickej energie v novom aj starom zverinci v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava25.01.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
034/2017
Objednávame u Vás nasledovný tovar:
Lenovo Yoga Book TAB 10.1 FHD 4GB 64GB LTE Android - 3 ks
Lenovo Yoga Book TAB 10.1 FHD 4GB 64GB LTE WIN10Pro - 2 ks
LENOVO YOGA BOOK Bag - 10 ks
25.01.2017Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
035/2017
Objednávame u Vás opravu tlačiane HP M551 na sekretariáte
predsedu SAV II. posch. Ú SAV
25.01.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
036/2017
Objednávame u Vás predplatné časopisu Duševné vlatníctvo na rok 201725.01.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
037/2017
Objednávame u Vás autobatériu pre vysokozdvižný vozík GLIWICE - 1 ks25.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
038/2017
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne, uterákov, osušiek a utierok z Penziónu Bystrina na Šrobárovej č. 4, v Trenčianských Tepliciach.25.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
039/2017
Objednávame u Vás výmenu tepelného výmenika FCU AERMEC
V Pavilóne lekárskych vied SAV, na Dúbravskej cesate 9, Bratislava
27.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2017
Objednávame u Vás opravu upchávky na elektrickom regulačnom ventile kotlového okruhu kotla č. 1,2,3 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava27.01.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
041/2017
Objednávame u Vás opravu riadiaceho systému v OST 18, dodávku a výmenu automatických ovzdušňovacích ventilov v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava27.01.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
042/2017
Objednávame u Vás vyčistenie zatopených skladových priestorov a zasadačky a následnú dezinfekciu priestorov na Ú SAV27.01.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
043/2017
Objednávame u Vás revíziu elektrickej rozvodne Ú SAV na
Štefánikovej č. 49, Bratislava
27.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
044/2017
Objednávame u Vás výmenu poškodeného vodovodného potrubia sprchách a WC zamestnancov Ú SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava.27.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
045/2017
Objednávame u Vás službu Webreport - online monitoring
médií na rok 2017
30.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
046/2017
Objednávame u Vás opravu spadnutého stropu v zasadacej miestnosti č. 11 na Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky30.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
047/2017
Objednávame u Vás osadenie svietidiel spadnutého stropu v zasadacej miestnosti a vyčistenie miestnosti č. 11 na Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava, podľa predloženej prílohy30.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
048/2017
Objednávame u Vás ročný servis, príprava vozidla na STK a EK a zabezpečenie STK a EK na motorové vozidlo Peugeot 807 ŠPZ 807 ST30.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)