Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
376/2017
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu kancelárskeho nábytku z kancelárie č. 214 na II. poschodí Ú SAV31.10.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
377/2017
Objednávame u Vás vymaľovanie kancelárie č. 215 na II. poschodí Ú SAV na Štefánikovej 49, Bratislava31.10.2017DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
431/2017
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava a v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava01.11.2017AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
432/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomov kaligrafickým písmom vo formáte A301.11.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/189/2017FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/190/2017FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/191/2017KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/192/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/193/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/194/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA02.11.2017Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/195/2017/ZP
Objednáva letenku na trase Viedeň - Istanbul - Viedeň02.11.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
378/2017
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 10 osôb na 8.11.201703.11.2017DOLITO, spol. s r.o.Kutlíkova 17,Bratislava,SK885 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
379/2017
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 10 osôb na 15.11.201703.11.2017DOLITO, spol. s r.o.Kutlíkova 17,Bratislava,SK885 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
380/2017
Objednávame u Vás terénny zber údajov pre projekt Sociálna analýza Slovenska, podľa predloženej cenovej ponuky06.11.2017Agentúra MVK, s. r. o.Godrova 8,Bratislava,SK814 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
381/2017
Objednávame u Vás rýchlonabíjaciu stanicu Tritium Veefil RT 50 kW podľa predloženej cenovej ponuky06.11.2017ZEROEMISSION, s. r. o.Kostolné Kračany 467,Kostolné Kračany,SK930 Kostolné KračanyIng. Ján Malík, CSc.
382/2017
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, pri spoločenskovedných pavilónoch a ubytovni SAV06.11.2017JP - Komplet IN, s. r. o.Kyselica 2,Kyselica,SK930 KyselicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/197/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA06.11.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/198/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA06.11.2017Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/199/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA06.11.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
383/2017
Objednávame u Vás školenie pre 3 pracovníkov na manipiláciu s motorovou pílou a krovinorezom, preškolenie pilčíka na výrub stromov07.11.2017Beztech, s. r. o.Biskupská 36 A,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)