Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
344/2017
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,40 €
Kód našej organizácie: 33193 - 700 ks
16.10.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
345/2017
Objednávame u Vás rekonštrukciu komunikácie a parkoviska v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky16.10.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
346/2017
Objednávame u Vás školenie o poskytovaní prvej pomoci v rámci BOZP zamestnancov Úradu SAV a pracovníkov zaradených do CO - záchranné družstvo, dňa 21.11.2017 o 9,00 hod. zasadačke Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava - 15 osôb16.10.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/182/2017/ZP
letenku na trase:
Viedeň - Paríž - Viedeň
16.10.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/183/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.10.2017Ústav slovenskej literatúry SAV17050286Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/184/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.10.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
347/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priložených príloh :
Vizitky obojstranné - Lucia Rumanová - 50 ks
Vizitky obojstranné - Kristína Muráňová - 50 ks
18.10.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
348/2017
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Náplň do lekárničky
Pracovné odevy
Pracovná obuv
Pracovné rukavice
18.10.2017REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
349/2017
Objednávame u Vás kancelársky nábytok WELS podľa priloženej prílohy v prevedení Wenge, stoličku Mega, rokovacie stoličky, a kreslá
Požadujeme dovoz tovaru, vynosenie tovaru a montáž tovaru
na vyššie uvedenú adresu
18.10.2017REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/186/2017/KM
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.10.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
350/2017
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne18.10.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
351/2017
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu elektrických rebrových radiátorov do kúpelní v chatách na Donovaloch18.10.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
352/2017
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 11 osôb na 25.10.201718.10.2017DOLITO, spol. s r.o.Kutlíkova 17,Bratislava,SK885 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
353/2017
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 11 osôb na 27.10.201718.10.2017Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
354/2017
Objednávame u Vás ubytovanie na 1 noc pre osem osôb dňa 29.10.201718.10.2017Penzión HradbováHradbová 9,Košice,SK40 KošiceIng. Ján Malík, CSc.
355/2017
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 9 osôb pre hodnotiacu komisiu, ktorá sa bude konať dňoch 29.10 -30.10.2017 a zabezpečenie prepravy členov komisie18.10.2017THS ústavov SAV Košice111643Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
356/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek a hlavičkový papier podľa proložených príloh18.10.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/185/2017/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.10.2017Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
357/2017
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 24.10.2017 o 10,oo hod. v aule SAV (káva bez cukru a bez mlieka, horúca voda na čaj pre 80 osôb19.10.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
358/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy19.10.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)