Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/112/2017/FF
1 x letenka, 1 x poistenie10.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/118/2017/Ne
Objednávame si u Vás tlač pozvánok na udelenie Medzinárodnej ceny SAV za rok 2017 v náklade:
v slovenskom jazyku - 120 kusov
v anglickom jazyku - 30 kusov
10.08.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/119/2017/KM
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Riga a spä10.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/120/2017/KM
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň - Sofia a spä10.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
267/2017
Objednávame u Vás tlač - pozvánka - 50 ks
a tlač - bulletin vo forme skladačky - 500 ks
podľa priloženej predlohy.
11.08.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
268/2017
Objednávame u Vás hlavičkový papier (kriedový) pre I. odd. SAV podľa priloženej prílohy
Podpredseda I. odd. - 100 ks
Predsedníctvo - 50 ks
14.08.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
269/2017
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,40 € -
800 ks
14.08.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
270/2017
Objednávame u Vás výmenu poškodeného potrubia(kondenzu)
v CO kryte Úradu SAV na Križkovej 8, Bratislava
14.08.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
271/2017
Objednávame u Vás servis záložného zdroja EZA MP 150 v Pavilóne lekárských vied SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky14.08.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
273/2017
Objednávame u Vás opravu palivovej sústavy kosačky ETESIA - zaseknutý plavák v karburátore14.08.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
274/2017
Objednávame u Vás autobus na 12.10.2017 až 15.10.2017
z Bratislavy do Starej Lesnej, Nowého Targu a spä do Bratislavy
Predpokladaný odchod autobusu z Bratislavy bude 12.10.2017
z Predstaničného námestia o 7,45 hod.
Autobus žiadame pristavi o 7,30 hod.
14.08.2017APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/121/2017/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase:
Viedeň - Paríž a spä
14.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/122/2017/KM
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase: Viedeň - Taipei a spä
Krátkodobé cestovné poistenie
14.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
275/2017
Objednávame u Vás výmenu hlavíc ventilov klimatizácie
v miestnosti č. 2.15 v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
16.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
276/2017
Objednávame u Vás doplnenie príslušenstva k notebooku podľa priloženej prílohy16.08.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
277/2017
Objednávame u Vás externé HDD pole na zálohovanie dát
priloženej prílohy
16.08.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
278/2017
Objednávame u Vás 2 ks notebooky a bezdrôtovú myš podľa
priloženej prílohy
21.08.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
279/2017
Objednávame u Vás opravu zdvíhacieho mechanizmu výdajného
okna v závodnej kuchyni Ú SAV
21.08.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
272/2017
Objednávame u Vás výmenu vypálených špirál v elektrickom
varnom kotli v závodnej kuchyni Ú SAV
23.08.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
280/2017
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 163 v kancelárii č. 211 na II. poschodí Ú SAV23.08.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)