Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
014/2017
Objednávame u Vás opravu elektrickej fritézy v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava09.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
015/2017
Objednávame u Vás inštaláciu osvetlenia v toaletách v Ústrednom archíve SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratiaslava09.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
016/2017
Objednávame u Vás :
Programátorské práce - aktualizácia konsolidačného balíka na základe legislatívných zmien, podľa predloženej cenovej ponuky
11.01.2017SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
017/2017
Objednávame u Vás opravu ručnej brzdy na traktore ZETOR HORAL11.01.2017AGROMA - SERVIS, s. r. o.Boldocká 7,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
018/2017
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub v kancelárii č.107 na I. poschodí Ú SAV16.01.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
019/2017
Objednávame u Vás hlavičkový papier podľa priloženého vzoru
SAV Predsedníctvo - 1 000 ks
SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda - 500 ks
16.01.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
020/2017
Objednávame u Vás odstránenie havarie po prasknutom prívode do klimatizácie a zatopení 5. poschodí v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava v rámci poistnej udalosti16.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
021/2017
Objednávame u Vás opravu podlahy po havarijnom stave (prasknutie vykurovacieho systému) podľa predloženej cenovej ponuky v budove Ú SAV na Dúbravská cesta 9, Bratislava16.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
023/2017
Objednávame u Vás zabezpečenie STK na traktor Zetor HORAL
ŠPZ BA 790 AF
17.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/3A/2017/FF
objednáva rezervované letenky - 5 ks17.01.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/004/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.01.2017Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/005/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.01.2017Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
024/2017
Objednávame u Vás servis škrabky na zeleninu a pripojenie
náhradnej škrapky na zeleninu v závodnej kuchyni Ú SAV na
Štefánikovej 49, Bratislava
18.01.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
025/2017
Objednávame u Vás opravu chladenia motora a kontrola ostrekovača na motorovom vozidle PEUGEOT 607 BA 607 XU18.01.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
026/2017
Objednávame u Vás dva veľké autobusy od 19.3.2017 do 22.3.2017 na odvoz z Bratislavy do Starej Lesnej a odvoz zo Starej Lesnej Bratislavy18.01.2017APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
027/2017
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Žiarivka kompaktná 8,5 W (26 W) 2pin -50 ks
Žiarivka kompaktná kruhová 36W - 12 ks
Žarivka kompaktná 18W 2pin - 10 ks
Štartér pre žiarivky 36 W - 40 ks
18.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
028/2017
Objednávame u Vás opravu elektrického kotla v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava18.01.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/007/2017/FF
objednáva ročné cestovné pripoistenie18.01.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/008/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.01.2017Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
029/2017
Objednávame u Vás inštaláciu vnútorného vodovodu vo zverinci v PLV SAV a utesnenie dverí podľa priloženej prílohy23.01.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)