Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/104/Vs/V/Va
na základe predložených podkladov si u Vás objednávame tlač posterov na medzinárodnú výstavu AGROKOMPLEX 201707.08.2017Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/105/V/Va
Prihlaska Agrokomplex07.08.2017Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/105/Vs/V/Va
Objednávka služieb pre vystavovateľov07.08.2017Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/106/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Bratislava – Atény – Vieden07.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Bratislava – Madrid – Vieden07.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2017Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2017Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku08.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
263/A/2017
Objednávame u Vás rekonštrukciu podlahy v ubytovni SAV
na Jaskovom rade 203 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
08.08.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
261/2017
Objednávame u Vás opravu konvektomatu RATIONAL v závodnej
kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava
08.08.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
262/2017
Objednávame u Vás opravu kotla č. 2 v kotolni SAV
na Dúbravskej ceste na základe cenovej ponuky č.48/2017/TO.
08.08.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
263/2017
Objednávame u Vás výmenu elektromagnetickej úpravne vody pre zamedzenie tvorby vodného kameňa v Ubytovni a Závodnej kuchyni SAV na Dúbravskej ceste podľa predloženej cenovej ponuky č. 49/2017/TO08.08.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
264/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu elektroregulačného ventila VVG41.20 DN20 PN16 a dodávku a výmenu sondy proti zaplaveniu v OST 16 Skanská v areáli SAV na Dúbravskej ceste podľa predloženej cenovej ponuky č. 50/2017/TO.08.08.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
265/2017
Objednávame u Vás doplnenie cirkulačného čerpadla TÚV
v OST 8 Ústav polymérov v areáli SAV na Dúbravskej ceste
podľa predloženej cenovej ponuky č. 51/2017/TO.
08.08.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
266/2017
Objednávame u Vás opravu ventilátora chladenia
a klimatizácie pre Peugeot 607 ( BA 607 XU )
08.08.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku09.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV si u Vás objednáva v priestoroch Botel Gracia, Rázusovo nábrežie, 811 02 Bratislava reštauračné služby formou obsluhy v termíne 9.8.2017 o 19.00.09.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva prepravu oldtimer vozidlom s prehliadkou mesta so sprievodcom v anglickom jazyku s pristavenim pri hoteli Loft a koncom pred Botelom Gracia v termine 7.9.2017 s kapacitou do 27 miest, čas prepravy 18.00.09.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/116/2017/FF
1 x letenka, 1 x cestovné poistenie09.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/117/2017/FF
1 x celoročné poistenie09.08.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)