Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
194/2017
Objednávame u Vás nezávislú analýzu právneho stavu, podmienok a kompetencií Predsedníctva SAV pri rozhodovaní o dislokačných otázkach
25.05.2017Ing. Ján Malík, CSc.
195/2017
Objednávame u Vás vyčistenie klimatizačných jednotiek25.05.2017Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/75/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.05.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/76/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.05.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/77/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.06.2017Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/78/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.06.2017Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/74/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/79/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/80/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
196/2017
Objednávame u Vás do tlačiarne OKI MC 860 nasledovný toner : Black Drum - 1ks05.06.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
197/2017
Objednávame u Vás stanovenie návrhu predpokladanej hodnoty zákazky pri príprave projektu CEMEA, termín do 30.6.201705.06.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
198/2017
Objednávame u Vás vysokozdvižnú plošinu na orez stromov
v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
05.06.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
199/2017
Objednávame u Vás aktualizáciu orientačnej tabule pri vstupe do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava05.06.2017Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
200/2017
Objednávame u Vás vymaľovanie dvoch miestností v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava05.06.2017Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
201/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž osvetlenia do garáží č. 45 a 46 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava.05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
202/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu stykačov v elektrickom kotli v závodnej kuchyni Ú SAV05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
202/A/2017
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženej prílohy
na 9.6.2017
05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
203/2017
Objednávame u Vás opravu kosačkového traktora Etesia, prepúša benzín cez plavákovú komoru05.06.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
204/2017
Objednávame u Vás sedačku na vysokozdvižný vozík - 1 ks07.06.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
205/2017
Objednávame u Vás spiatočnú letenku pre :
prof. Filip Hoggan -Paríž - Viedeň - Paríž podľa predloženej cenovej ponuky
07.06.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)