Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
178/2017
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie a zvodov na Jaskovom rade č. 20317.05.2017Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
179/2017
Objednávame u Vás opravu práčky Whirlpool AWE 7727/1 v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-1117.05.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
180/2017
Objednávame u Vás opravu Traktora Expert 92.160 H podľa
predloženej cenovej ponuky
17.05.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
181/2017
Objednávame u Vás CorelIDRAW Graphics Ste 2017 Edu Lic
1 ks
17.05.2017AgemSoft a.s., Bratislava35782391Trnavská cesta 80,Bratislava,SK82102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/70/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.05.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
182/2017
Objednávame u Vás vypracovanie projektu doplnenia podružného merania elektrickej energie v Centrálnom a Imunodeficientnom zverinci v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa priloženej prílohy22.05.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
183/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu žiariviek na verejného
osvetlenia v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
22.05.2017Siemens, s. r. o.Lamačská cesta 3/A,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
184/2017
Objednávame u Vás :
Svietidlá model RLEDF02 30W/5000K IP65 - 4 ks
Žiarovky na verejné osvetlenie 70W E27 - 15 ks
WAGO 5 svorky - 20 ks
WAGO 3 svorky - 20 ks
WAGO 2 svorky - 25 ks
22.05.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
185/2017
Objednávame u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení (OPPZ) s nastavením spalín kotlov K1, K2, K3 v kotolni na Dúbravskej ceste 9, Bratislava22.05.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/71/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.05.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/72/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.05.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/73/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.05.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
186/2017
Objednávame u Vás vypracovanie interného riadiaceho dokumentu pod názvom - Jednotný postup Úradu SAV pri obstarávaní a zabezpečovaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a stavebných prác - , podľa predloženej cenovej ponuky25.05.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
187/2017
Objednávame u Vás tlač diplomov Cena SAV v roku 2017, podľa priloženej prílohy - 5 ks25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
188/2017
Objednávame u Vás tlač diplomov Cena SAV za popularizáciu vedy, podľa priloženej prílohy - 5 ks25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
189/2017
Objednávame u preklad Zmluvy o partnerstve zo slovenského jazyka do anglického jazyka25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
190/2017
Objednávame u mobilný telefón Samsung Galaxy S825.05.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
191/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu vodomeru DN50 PN16
v OST 1 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
25.05.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
192/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy
strieborné logo - 100 ks
25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
193/2017
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 30.5.2017 o 9,30 hod. podľa priloženej prílohy25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)