Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/61/2017/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku na trase : Viedeň - Paríž a spä03.05.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
164/2017
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,40 €
Kód našej organizácie: 33193 - 2 000 ks
04.05.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
165/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci máj 2017
04.05.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
166/2017
Objednávame u Vás výmenu brzdovej kvapaliny + diagnostiku motora na BMW 530 ŠPZ BL 066 DB04.05.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/63/2017/FF
3 x letenka, 3 x ubytovanie, 3 x poistenie04.05.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/64/2017/FF
2 x letenka, 2 x ubytovanie, 2 x poistenie04.05.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/65/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA10.05.2017Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/66/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku pre Prof. Pavla Šajgalíka z Úradu SAV smer Viedeň Schwechat - Brusel a spä10.05.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
167/2017
Objednávame u Vás zviazanie dokumentu Záverečného účtu za
rok 2016 - 25 ks
11.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
168/2017
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava11.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
169/2017
Objednávame u Vás ručný papier na diplomy formát A4 -
100 ks
15.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
170/2017
Objednávame u Vás výmenu špirál v elektrickej panvici v závodnej kuchyni Ú SAV15.05.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
171/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A3 - 2 ks15.05.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
173/2017
Objednávame u Vás autobus na 22.6.2017 na odvoz z Bratislavy do Smoleníc a odvoz zo Smoleníc do Bratislavy Pristavenie autobusu o 9,oo hod. - odchod 9,15 hod. z Predstaničného námestia. Odchod zo Smoleníc v popoľudňajších hodinách15.05.2017APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
174/2017
Objednávame u Vás tlač diplomov A4 Mladý vedecký pracovník do 35 rokov - 9 ks15.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
176/2017
Objednávame u Vás servis kopírovacích strojov Minolta Bizhub v kancelárii č. 301 na III. poschodí Ú SAV a 219 II. poschodie, posúdenie stavu multifunkčného zariadenia Canon v kanceláriič. 31215.05.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/67/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.05.2017Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/68/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.05.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/69/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV si u Vás objednáva v priestoroch Botel Gracia, Rázusovo nábrežie, 811 02 Bratislava reštauračné služby formou obsluhy v termíne 17.5.2017 o 20.0016.05.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
177/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu dobíjacej nádoby ROBC 1000 na TÚV OST 8 v Ústave polymérov SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava17.05.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)