Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
091/2017
Objednávame u Vás opravu osvetlenia v kancelárii č. 306 a 307 na III. poschodí Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava Žiarivky do lámp 160 cm - 10 ks08.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
092/2017
Objednávame u Vás výmenu kanalizačných sifónov v závodnej
Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava - 4 ks
08.03.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
087/2017
Objednávame u Vás prenájom priestorov, techniky a občersvenie pre cca 50 osôb na Výročný seminár vedeckých organizácii 3. OV SAV v MKC VEDA SAV na 20.3.2017.07.03.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
088/2017
Objednávame u Vás občertvenie na poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV dňa 13.3.2017 o 11,00 hod. v aule SAV pre cca 130 osôb (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka)07.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2017
Objednávame u Vás servis na kosačku Wolf Expert a opravu poruchy na elektroinštalácii ( problém s ukazovateľom moto hodín a svetlami)07.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/022/2017/FF
Objednáva komerčné cestovné pripoistenie07.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/021/2017/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne od 15.3.2017 do 17.3.201706.03.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
086/2017
Objednávame u Vás občertvenie na zasadnutie Snemu SAV dňa
14.3.2017 o 9,00 hod. v aule SAV pre cca 80 osôb
(káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka
03.03.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
082.2017
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta
a 2 ks tlačiarne tlačiarne v kancelárii č.6 na prízemí Ú SAV
02.03.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2017
Objednávame u Vás výmenu ističov v byte B 2 v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava02.03.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
084/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A302.03.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
085/2017
Objednávame u Vás diagnostiku elektrickej inštalácie + nastavenie svetiel na motorovom vozidle Peugeot 607 ŠPZ BA 607 XU02.03.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/020/2017/JFF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.03.2017Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
076/2017
Objednávame u Vás opravu vchodových dverí na P SAV a dverí na prízemí Ú SAV, Štefánikova 4928.02.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
077/2017
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 6.3.2017, 7.3.2017 a dňa 31.3.2017, podľa priloženej prílohy28.02.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2017
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov SAV počas školenia v dňoch od 19.3.2017 do 22.3.201728.02.2017Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
079/2017
Objednávame u Vás opravu ( výmenu) klimatizácie v serverovni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.
Vyčistenie klimatizácie po búracích prácach v kancelárii č. 6.
28.02.2017Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
080/2017
Objednávame u Vás upratovanie kancelárie č. 6 po stavbárských prácach na Ú SAV Štefánikova č. 49, Bratislava.28.02.2017MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
081/2017
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami pre tri osoby podľa predloženej cenovej ponuky28.02.2017MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/018/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA27.02.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)