Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
281/2017
Objednávame u Vás Rekonštrukciu kuchynky na sekretariáte P SAV, Štefánikova 49 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky25.08.2017Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
281/A/2017
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava
25.08.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
282/2017
Objednávame u Vás preveri kvalitu vstupnej siete, previes meranie uzemňovacieho vodiča, prizemni všetky kovové časti meracieho strediska na jeden poteciál, preveri všetky napájacie prístrojové káble a pripoji ON - LINE UPS 1F 4KW v Pavilóne lekárskych vied SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
04.09.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
283/2017
Objednávame u Vás lektorské činnosti poskytnuté v rámci programu SASPRO v KC SAV Smolenice v dňoch od 16.10.2017 do 18.10.201704.09.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/127/2017/Va/Vs
Na základe našej predbežnej objednávky a Vami potvrdenej rezervácie č.68046 zasielame záväznu objednávku05.09.2017LOFT HotelŠtefánikova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/128/2017/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva:
Zasadaciu miestnos, štefánikova 3, Bratislava v termíne 6. 9. 2017
Občerstvenie (káva+minerálka) pre 35 osôb
05.09.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/129/2017/FF
1 x poistenie05.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
284/2017
Objednávame u Vás opravu redukčného ventilu DN 200 PN 16 hlavný prívod pitnej vody do areálu SAV na Dúbravskej č. 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky06.09.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
285/2017
Objednávame u Vás opravu senzorového osvetlenia v chatách
v Senci, opravu a údržbu sušičov na ruky v toaletách Ú SAV
06.09.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
286/2017
Objednávame u Vás vytvorenie + nastavenie DB c 19 EKO + PAM pre novovzniknutú organizáciu SAV CEMEA. Vygenerovanie licenčného súboru SOFTIP.06.09.2017SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
287/2017
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A306.09.2017Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/130/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku do Belehradu a Spä07.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/134/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervované ubytovanie
1) Hotel Lexington New York na 2 noci
2) Hotel Fairmont San Francisco na 3 noci
11.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/135/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.09.2017Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/136/2017/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.09.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/137/2017/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.09.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
288/2017
Objednávame u Vás grafickú úpravu postra12.09.2017Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
289/2017
Objednávame u Vás výmenu termostatu na elektrickej panvici v závodnej kuchyni Úradu SAV12.09.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
290/2017
Objednávame u Vás nasledovný kancelársky nábytok UNO PLUS12.09.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
291/2017
Objednávame u Vás nový DVR pre kamerový systém na Ú SAV, podľa predloženej cenovej ponuky a opravu pôvodného DVR kamerového systému na Ú SAV13.09.2017Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)