Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
201/2017
Objednávame u Vás dodávku a montáž osvetlenia do garáží č. 45 a 46 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava.05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
202/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu stykačov v elektrickom kotli v závodnej kuchyni Ú SAV05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
202/A/2017
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženej prílohy
na 9.6.2017
05.06.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
203/2017
Objednávame u Vás opravu kosačkového traktora Etesia, prepúša benzín cez plavákovú komoru05.06.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/74/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/79/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/80/2017/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2017Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/77/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.06.2017Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/78/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.06.2017Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/76/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.05.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
186/2017
Objednávame u Vás vypracovanie interného riadiaceho dokumentu pod názvom - Jednotný postup Úradu SAV pri obstarávaní a zabezpečovaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a stavebných prác - , podľa predloženej cenovej ponuky25.05.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
187/2017
Objednávame u Vás tlač diplomov Cena SAV v roku 2017, podľa priloženej prílohy - 5 ks25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
188/2017
Objednávame u Vás tlač diplomov Cena SAV za popularizáciu vedy, podľa priloženej prílohy - 5 ks25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
189/2017
Objednávame u preklad Zmluvy o partnerstve zo slovenského jazyka do anglického jazyka25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
190/2017
Objednávame u mobilný telefón Samsung Galaxy S825.05.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
191/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu vodomeru DN50 PN16
v OST 1 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
25.05.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
192/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy
strieborné logo - 100 ks
25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
193/2017
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 30.5.2017 o 9,30 hod. podľa priloženej prílohy25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
194/2017
Objednávame u Vás nezávislú analýzu právneho stavu, podmienok a kompetencií Predsedníctva SAV pri rozhodovaní o dislokačných otázkach
25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
195/2017
Objednávame u Vás vyčistenie klimatizačných jednotiek25.05.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)