Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
248/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre II. odd. SAV, obojstranne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku podľa priloženej prílohy Na korekciu posla e-mailom pani Rentkovej14.07.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/099/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.07.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
249/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu prírubového vodomeru
na SV v Chemickom ústave SAV na Dúbravskej č. 9, Bratislava
17.07.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
250/2017
Objednávame u Vás vyčistenie krytu CO, odvoz odpadu
a dezinsekciu krytu CO na Križkovej 8, Bratislava
17.07.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
251/2017
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov
v objektoch na Štefánikovej č. 49 a Dúbravskej ceste 9
17.07.2017Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
252/2017
Objednávame u Vás výmenu klimatizačnej jednotky v serverovni Ú SAV na Štefánikovej č. 4917.07.2017Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
253/2017
Objednávame u Vás výmenu komunikačného volača na otváranie dverí na vstupe do budovy Ú SAV, podľa priloženej cenovej ponuky17.07.2017Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
254/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy18.07.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
255/2017
Objednávame u Vás opravu + diagnostiku motora (veľká spotreba) a oprava DVD prehrávača na BMW 530 ŠPZ BL 066 DB18.07.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
256/2017
Objednávame u Vás kancelársku stoličku OFFICER - NET R19/ES vo šedom prevedení s podrúčkami - 1 ks18.07.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
257/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci júl, august 2017
18.07.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
258/2017
Objednávame u Vás vzdelávací program Duševné vlastníctvo, modul D ( 1.r.2017/2018 )
Vzdelávací program Duševné vlastníctvo, moduly A, B, C
( 2. r. 2018/2019 ) pre našu pracovníčku Ing. Čížikovú Andreu
24.07.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
259/2017
Objednávame u Vás výmenu poškodeného oplotenia
a zabezpečenie oplotenia pred poškodením od divej zveri v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
24.07.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
260/2017
Objednávame u Vás licenciu - certifikát pre server SOFTIP
podľa predloženej cenovej ponuky
24.07.2017SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
258/A/20147
Objednávame u Vás rekonštrukciu podlahy v ubytovni SAV
na I. Bukovčana 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej
ponuky
25.07.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
260/A/2017
Objednávame u Vás rekonštrukciu podlahy v ubytovni SAV
na I. Bukovčana 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej
ponuky
25.07.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/100/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.08.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/101/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.08.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/103/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.08.2017Ústav orientalistiky SAV681067Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/102/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.08.2017Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)