Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
236/2017
Objednávame u Vás prenájom kongresových priestorov spolu s ubytovaním a stravovaním počas školenia v termíne od 16.10. do 18.20.2017
Počet osôb bude dohodnutý neskôr
28.06.2017Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/90/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.06.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/092/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.06.2017Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
237/2017
Objednávame u Vás notebook Toshiba Portégé Z30-C-16M- 1 ks
kovový a dokovaciu stanicuToshiba Hi-Speed Port Replicator III - 1 ks
04.07.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
238/2017
Objednávame u Vás opravu práčky Whirlpool AWE 55711
v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11
10.07.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
239/2017
Objednávame u Vás opravu a servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kancelárii č.102 na I. poschodí Ú SAV.10.07.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
240/2017
Objednávame u Vás servis konvektomatu RATIONAL v závodnej
kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava
10.07.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
241/2017
Objednávame u Vás výpočtovú techniku s príslušenstvom a
multifunkčné zariadenie, podľa priloženej prílohy
10.07.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
242/2017
Objednávame u Vás hlavičkový papier Ú SAV, podľa priloženej prílohy - 1000 ks10.07.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
243/2017
Objednávame u Vás výmenu výpustných ventilov na varných
kotloch v závodnej kuchyni - 2 ks
10.07.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
244/2017
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV :
Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9, dve chaty v Senci, prevzaté objekty v správe na Dúbravskej ceste 9
10.07.2017ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
245/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre I. odd. SAV, obojstranne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku podľa priloženej prílohy na korekciu posla e-mailom pani Babušekovej10.07.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/093/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA10.07.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/094/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.07.2017Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/095/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.07.2017Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/096/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.07.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/097/2017/FF
1 x letenka a 1 x celoročné poistenie11.07.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
246/2017
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre predsedu SAV, obojstrannev slovenskom jazyku a anglickom jazyku strieborná razba, podľa priloženej prílohy. - 500 ks12.07.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
247/2017
Objednávame u Vás stavebný dozor na stavebné práce Zateplenie autodielní a skladov, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava12.07.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/098/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.07.2017Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)