Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/83/A/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva komerčné cestovné pripoistenie16.06.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/84/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.06.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
223/2017
Objednávame u Vás výmenu čelného skla na motorovom vozidle PIAGGIO QUARGO19.06.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/2017
Objednávame u Vás občertvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV 27.6.2017 o 11,00 hod. v aule SAV Káva pre cca 80 osôb19.06.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2017
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 21.6.2017 o 8,00 hod. a na 26.6.2017 o 8,00 hod., podľa priloženej prílohy19.06.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
226/2017
Objednávame u Vás Odborné prehliadky a skúšky plynových
zariadení počas prevádzky kotolne v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
19.06.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
227/2017
Objednávame u Vás Odstávkové servisné práce v kotolni a OST 1 - 18 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky19.06.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
228/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu 1 ks cirkulačného
čerpadla na TÚV v OST 13 ÚSTARCH na Dúbravskej č. 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
19.06.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
229/2017
Objednávame u Vás prenájom miestnosti a catering pre cca 30 osôb na 28.6.2017, podľa predloženej cenovej ponuky20.06.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
230/2017
Objednávame u Vás výmenu sprchovej vaničky v ubytovni SAV na Royovej č. 10, Bratislava20.06.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
231/2017
Objednávame u Vás výmenu akumulátora do motorového vozidla Peugeot 508 ŠPZ BL 003 FE a výmenu stieračov20.06.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
232/2017
Objednávame u Vás občerstenie na akciu Víno SAV ktorá sa bude kona dňa 23.6.2017, cca pre 20 osôb20.06.2017Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/85/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA26.06.2017Ekonomický ústav SAV699446?ancová 56,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
233/2017
Objednávame u Vás stenové ovládače WMT10 na klimatizáciu do Pavilónu lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky AE 17 -452 - 10 ks26.06.2017Ekonomický ústav SAV699446?ancová 56,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/2017
Objednávame u Vás opravu výrobníka sódy v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava26.06.2017CELFIA s.r.o.31385397Tománkova 6,Bratislava,SK84105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/86/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Hamburg a spä27.06.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/87/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA27.06.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/88/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA27.06.2017Ústav molekulárnej biológie SA166634Dúbravská cesta 21,Bratislava,SK84551 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/89/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Bratislava – Varšava – Vieden - 3 KS27.06.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
235/2017
Objednávame u Vás benzínové čerpadlo na vodu WP 2 -35-1 ks28.06.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)