Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
298/2017
Objednávame u Vás nasledovné reklamné predmety18.09.2017SINEX rekl.agentáúra Ing.Szilárd34778411Moyzesova 6,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
299/2017
Objednávame u Vás nasledovné kalendáre a diáre18.09.2017REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/141/2017/FF
1 x letenka
1 x cestovné poistenie
18.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/143/2017/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.09.2017Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/144/2017/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.09.2017Ústav hudobnej vedy SAV586978Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
296/2017
Objednávame u Vás dobudovanie infraštruktúry pre IP telefoniu podľa predloženej cenovej ponuky14.09.2017Ústav hudobnej vedy SAV586978Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
291/2017
Objednávame u Vás nový DVR pre kamerový systém na Ú SAV, podľa predloženej cenovej ponuky a opravu pôvodného DVR kamerového systému na Ú SAV13.09.2017Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
291/2017
Objednávame u Vás DVR pre kamerový systém Ú SAV, podľa
predloženej cenovej ponuky
13.09.2017Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
292/2017
Objednávame u Vás servis kopírovacích strojov Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 301 a 308 na III. poschodí Ú SAV13.09.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
293/2017
Objednávame u Vás dezinsekciu proti mravcom v ubytovni na
na Jsklovom rade č. 203
13.09.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
294/2017
Objednávame u Vás servis horákov na vykurovacích kotloch
v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č.49, Bratislava
13.09.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
295/2017
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z rekreačných chát Pod Magurov č. 706 a 707, Donovaly13.09.2017AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/139/2017/ff
1 x letenka
1 x cestovné poistenie
13.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/140/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku pre Dr. Dušana Gálika do Skopje a spet13.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
288/2017
Objednávame u Vás grafickú úpravu postra12.09.2017Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
289/2017
Objednávame u Vás výmenu termostatu na elektrickej panvici v závodnej kuchyni Úradu SAV12.09.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
290/2017
Objednávame u Vás nasledovný kancelársky nábytok UNO PLUS12.09.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/134/2017/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervované ubytovanie
1) Hotel Lexington New York na 2 noci
2) Hotel Fairmont San Francisco na 3 noci
11.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/135/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.09.2017Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/136/2017/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.09.2017Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)