Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
321/2017
Objednávame u Vás opravu prasknutého potrubia kanalizácie
v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava
02.10.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
322/2017
Objednávame u Vás odborné prehliadky a skúšky detektorov
spaliteľných plynov a pár CO v kotolni na Štefánikovej 49
a na Dúbravskej ceste 9 Bratislava
02.10.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
323/2017
Objednávame u Vás odborné prehliadky vyhradených technických zariadení a tlakových nádob v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava02.10.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
324/2017
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3, Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,
Jaskový rad 203, Senec, Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV, deratizáciu okolia PLV SAV a v kolektoroch na Dúbravskej ceste Bratislava
02.10.2017REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
326/2017
Objednávame u Vás revízie elektrických zariadení v nasledovne :
Ubytovňa I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves
Ubytovňa Hroznová 3
Ubytovňa Jaskový rad 203
Rekreačné chaty Donovaly
Ubytovňa Dúbravská cesta 9
Byty č. 10,11,12 Dúbravská cesta 9
02.10.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
325/2017
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov : Hroznová 3, Šancová 56, Royová 10, závodná kuchyňa Štefánikova 49, ubytovňa D. N. Ves, ubytovňa Dúbravská cesta 902.10.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
327/2017
Objednávame u Vás revízie bleskozvodov nasledovne :
Ubytovňa Jaskový rad 203
Hlavná budova Dúbravská cesta 9
Archív a šatne Dúbravská cesta 9
Hlavná vrátnica Dúbravská cesta 9
Jedáleň a prístavba Dúbravská cesta 9
Garáže Dúbravská cesta 9
Sklad, garáže, dielňa Dúbravská cesta 9
Bufet pri vrátnici, Dúbravská cesta 9
Trafostanice, Dúbravská cesta9
02.10.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
328/2017
Objednávame u Vás výmenu elektrického zámku na dverách do
jedálne Ú SAV
02.10.2017Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
329/2017
Objednávame u Vás spiatočnú letenku pre :
prof. Joanna Goszczynsksa na 8.10.2017 Varšava - Bratislava a 11.10.2017 Bratislava Varšava podľa predloženej cenovej ponuky
02.10.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
330/2017
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci október, november, december 2017
02.10.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/154/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.10.2017Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/160/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.10.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/161/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.10.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/162/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.10.2017Spoločenskovedný ústav SAV111597Karpatská 5,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
316/2017
Objednávame u Vás dodávku a výmenu akumulátora 12V, 65Ah,VDS v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
4 ks
28.09.2017Siemens, s. r. o.Lamačská cesta 3/A,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
317/2017
Objednávame u Vás opravu konvektomatu RATIONAL v závodnej
kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava
28.09.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/151/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2017Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/152/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2017Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/153/2017/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2017Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/155/2017/FF
Letenka do Ammánu a spä28.09.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)