Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
135/2017
Objednávame u Vás miestnos na seminár pracovníkov vedeckých organizácií, občerstvenie a obed pre cca 40 osôb dňa 19.5.201710.04.2017Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
136/2017
Objednávame u Vás servis motorového vozidla Peugeot 607 po 202 500 km. ŠPZ BA 607 XU10.04.2017Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/45/201/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Malta - Viedeň10.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
137/2017
Objednávame u Vás odstránenie zatekania zo stupačky v bloku A do skladových priestorov v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-1111.04.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
138/2017
Objednávame u Vás dva autobusy na 9.6.2017 z Bratislavy do do Skalice a zo Skalice do Smoleníc Odchod zo Smoleníc 10.6.2017 Autobusy prosíme pristavi dňa 9.6.2017 na Predstaničnom námestí o 7,45 hod., odchod 8,00 hod.
Odchod zo Smoleníc 10.6.2017 cca o 9,00 hod.
Ostatné náležitosti budú dohodnuté osobne.
11.04.2017APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/44/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.04.2017Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/46/201/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Amsterdam - Viedeň11.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/47/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva prepravu vláčikom Blue Danube Tours11.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/48/2017/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Riga - Viedeň11.04.2017GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
139/2017
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa predloženej cenovej ponuky
Skriňa poličková kombinovaná UNO plus UP 1844 - 1 ks
Skriňa nadstavcová UNO plus UP-0712 - 1 ks
12.04.2017FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
140/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy12.04.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
141/2017
Objednávame u Vás hlavičkový papier pre Snem SAV podľa priloženej prílohy - 500 ks12.04.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
142/2017
Objednávame u Vás občertvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 20.4.2017 o 10, oo hod. v aule SAV pre cca 80 osôb (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálka)12.04.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/49/2017/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.04.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
143/2017
Objednávame u Vás IBC kontajner čierny 1 000 l s dopravou
podľa predloženej cenovej ponuky - 6 ks
19.04.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
144/2017
Objednávame u Vás odborné skúšky na výahy v PLV SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9 a v Košiciach Watsonova 45, podľa predloženej cenovej ponuky19.04.2017Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
145/2017
Objednávame u Vás obliadku silno prúdových zariadení TS 197, kontrolné a servisné práce rozvádzačov NN podľa predloženej cenovej ponuky19.04.2017Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
146/2017
Objednávame u Vás výmenu vadného ističa v chate na Donovaloch19.04.2017L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
147/2017
Objednávame u Vás opravu a sprevádzkovanie vstavaných
trezorových dverí a zámkov v kancelárii č. 114 na Ú SAV, podľa predloženej cenovej ponuky - 4 ks
19.04.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
147/A/2017
Objednávame u Vás montážne práce a výmena batérií na EZS v budove hlavnej vrátnice areálu SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava19.04.2017IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)