Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  653
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
469/2017
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,40 €27.12.2017Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
470/2017
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV27.12.2017I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
471/2017
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy27.12.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
466/2017
Objednávame u Vás výmenu podhľadov, osvetlenia a maľovanie pred Aulou SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky20.12.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
467/2017
Objednávame u Vás výmenu podlahy v bufete a jedálni SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky20.12.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
468/2017
Objednávame u Vás maliarske práce v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky20.12.2017FIRMA - Mário DrobnicaHolíčska č. 23,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
461/2017
Objednávame u Vás predplatné časopisu . týždeň od 1.1.201818.12.2017W PRESS, a. s.Partizánska 2,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
462/2017
Objednávame u Vás energetický certifikát objektu autodieľne SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.12.2017STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
463/2017
Objednávame u Vás bezdrôtové zariadenie - Barco-ClickShare CS-100 Pack EU, podľa predloženej cenovej ponuky18.12.2017AP MEDIA, s. r. o.Staré grunty 7,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
464/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy18.12.2017MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
465/2017
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy18.12.2017PRYZMAT SLOVAKIAKrížna 19,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
452/2017
Objednávame u Vás elektromobil15.12.2017ANRAcar, s r. o.Panónska cesta 45,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
453/2017
Objednávame u Vás nasledovný tovar15.12.2017MARIMPEXBratislavská 23,Nitra,SK949 NitraIng. Ján Malík, CSc.
454/2017
Objednávame u Vás nasledovný tovar15.12.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
455/2017
Objednávame u Vás elektrický kotol ELR 782 do závodnej kuchyne15.12.2017DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
456/2017
Objednávame u Vás komponenty PC a príslušenstvo podľa priloženej prílohy15.12.2017AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
457/2017
Objednávame u Vás komponenty PC a príslušenstvo podľa priloženej prílohy15.12.2017COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
458/2017
Objednávame u Vás zmeny systému e-VEGA na základe požiadaviek predsedníctva VEGA a legislatívne zmeny systému15.12.2017MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
459/2017
Objednávame u Vás posúdenie stavu rentability opravy automatickej práčky AWE 7727/1 - návrh na vyradenie, v ubytovni SAV na ul. I. BukovčaDFúbravská cesta 9, Bratislava15.12.2017CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
460/2017
Objednávame u Vás tlač vstupeniek na Novoročný koncert SAV15.12.2017VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2017. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)