Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
329/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci október 2016
14.10.2016Ing. Ján Malík, CSc.
330/2016
Objednávame u Vás zabezpečenie kolaudácie zverinca v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.10.2016Ing. Ján Malík, CSc.
331/2016
Objednávame u Vás odstránenie zatekania odpadu z priestrov kuchyne do OST č. 12 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.10.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
332/2016
Objednávame u Vás dodanie nabíjačky a batérie do notebooku a USB kľuče podľa priloženej prílohy - 3ks14.10.2016COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
333/2016
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 7 osôb pre akreditačnú komisiu, ktorá sa bude kona dňa 9.11.201614.10.2016THS ústavov SAV Košice111643Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
334/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre akreditačnú
komisiu nasledovne :
Dňa 8.11.2016 ubytovanie a občerstvenie pre 1 osobu
Dňa 9.11.2016 ubytovanie a občerstvenie pre cca 11 osôb
14.10.2016Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
335/2016
Objednávame u Vás ubytovanie na 1 noc dňa 8.11.2016 pre osôb14.10.2016Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
320/2016
Objednávame u Vás kontrolu podzemných hydrantovv areály
SAV na Dúbravskej ceste 9 - 24 ks
Kontrolu PHP v chatách v Senci - 3 ks
13.10.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
321/2016
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu a výmenu filtrov pri konvektomate v závoddnej kuchyni Ú SAV13.10.2016DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
322/2016
Objednávame u Vás opravu osvetlenia v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej 49, Bratislava13.10.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
323/2016
Objednávame u Vás výmenu vodomerov 2 ks v areáli SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
13.10.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
324/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Žiarivka kompaktná 8,5 W (26 W) 2pin - 100 ks
Žiarivka kompaktná kruhová 36W - 40 ks
Žarivka kompaktná 18W 2pin - 20 ks
Nastavenie snímačov osvetlenia nas chodbách v Pavilóne lekárskych
vied SAV na Dúbravskej ceste 9
13.10.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
325/2016
Objednávame u Vás stavebné práce v penzióne Bystrina, na Šrobárovej č. 4 v Trenčianskych Tepliciach, podľa predloženej cenovej ponuky13.10.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
326/2016
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3,
Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,
Jaskový rad 203, Senec, Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV, deratizáciu okolia PLV SAV a v kolektoroch na Dúbravskej ceste Bratislava
13.10.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/156/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku do Bruselu
objednáva ubytovanie na 2 noci
11.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/157/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.10.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
315/2016
Objednávame u Vás plošinu na vysokozdvižný vozík typu
NK30A kód tovaru 186182 - 1 ks
10.10.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
316/2016
Objednávame u Vás servis a opravu vysokozdvižného vozíka
podľa predloženej cenovej ponuky
10.10.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
317/2016
Objednávame u Vás zimné pneumatiky na motorové vozidlo
BMW 530 rozmer : 225/55 R17 M+S Dunlop SP Winter Sport
3D Run n Fiat 4 ks
10.10.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
318/2016
Objednávame u Vás opravu krovinorezu Stihl 43010.10.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)