Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/172/2016/FF
objednáva komerčné cestovné poistenie do Švajčiarska na 2 dni19.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/173/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
340/2016
Objednávame u Vás sieové káble, portový switch a ANTIK
SmartTVBox Nano, podľa priloženej prílohy
18.10.2016AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
341/2016
Objednávame u Vás prenájom priestorov, techniky, občerstevnie pre 7 osôb a obed pre 10 osôb na 24.10.2016.18.10.2016Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
342/2016
Objednávame u Vás prenájom priestorov, techniky, občerstevnie, obed a ubytovanie pre 10 osôb v dňoch 9.11.2016 a 10.11.201618.10.2016Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/160/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/161/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/162/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/163/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Ústav hudobnej vedy SAV586978Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/164/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/165/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/166/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.10.2016Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
337/2016
Objednávame u Vás výmenu poškodenej podlahy výahu a osadenie novej podlahy v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9 -11, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky17.10.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
338/2016
Objednávame u Vás softwérové práce a školenie k novým postupom spracovania výkazov podľa predloženej cenovej ponuky17.10.2016SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
339/2016
Objednávame u Vás opravu osvetlenia v jednej kancelárii
Ústredného archívu SAV na Dúbravsje ceste 9, Bratislava
17.10.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/158/2016/JFF
objednáva u Vás komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 27.10.2016-29.10.201617.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/159/2016/FF
objednáva komerčné cestovné poistenie do Maïarska na 2 dni - 2 ks17.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
336/2016
Objednávame u Vás výmenu poškodeného nárazníka pod protiváhou a dodávka novej konzoly pod nárazník výahu na Štefánikovej č. 49, podľa predloženej cenovej ponuky15.10.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
327/2016
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub v kancelárii č. 219 na II. poschodí Ú SAV14.10.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
328/2016
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,30 €
Kód našej organizácie: 33193 350 ks
14.10.2016Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)