Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
361/A/2016
Objednávame u Vás opravu kosačky STARJET28.10.2016Ing. Ján Malík, CSc.
354/2016
Objednávame u Vás USB token iKey 4000 FIPS + 2 m predlžovací kábel27.10.2016PosAm s.r.o.31365078,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
343/2016
Objednávame u Vás servis po 45 000 tis. km na motorové
vozidlo BMW 530 ŠPZ BL 660 HG
25.10.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
344/2016
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre KTT SAV podľa priloženej prílohy
Vizitky v slovenskom jazyku 50 ks
Vizitky v anglickom jazyku 50 ks
25.10.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
345/2016
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok25.10.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
346/2016
Objednávame u Vás presun laboratórnych stolov25.10.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
347/2016
Objednávame u Vás papierové utierky KATRIN do zásobníkov 10 kr.25.10.2016Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
348/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky Whirlpool 7727/1 v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana 9-11 Bratislava25.10.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
349/2016
Objednávame u Vás servis tlačiarne OKI MC 860 a dodávku tonerov
Magenta Toner 1 ks
Black Drum 1 ks
25.10.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
350/2016
Objednávame u Vás výmenu indukčných slučiek - závorový systém na Dúbravskej č. 9, Bratislava podľa priloženej cenovej ponuky25.10.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
351/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Router TP-Link Wireless 3 ks
Externá anténa - smerová 2,4 GHz 3 ks
Predlžovací anténny kábel (min. 5m) 3 ks
25.10.2016COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
352/2016
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu na P SAV kancelária č. 205 II. posch. Na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava25.10.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
353/2016
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a základný servis na zdvíhaciu plošinu s elektrickým pohonom v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky25.10.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/174/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.10.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/175/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku do Bruselu
objednáva poistenie storna letenky
20.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/167/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/168/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/169/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/170/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/171/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2016Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)