Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
367/2016
Objednávame u Vás občerstvenie v dňoch 7.11. a 11.11.2016
pre cca 15 osôb
03.11.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/184/2016/FF
objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 1 deň03.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
361/2016
Objednávame u Vás autoplošinu 21 m na orez stromov a pilčíka, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava02.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
362/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Vankúše rozmer 70 x 90 cm 20 ks
Uteráky froté 20 ks
Predložky do sprchy 20 ks
02.11.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
363/2016
Objednávame u Vás ročnú kontrolu požiarných dverí v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11, Bratislava 74 ks02.11.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
364/2016
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženej prílohy02.11.2016Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
365/2016
Objednávame u Vás hygienické potreby podľa priloženej prílohy02.11.2016Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
366/2016
Objednávame u Vás kancelrárske potreby podľa priloženej prílohy02.11.2016REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/177/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.11.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/178/A/2016/FF
objednáva rezervované letenky
poistenie storna letenky
02.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/179/2016/JFF
omerčné zdravotné pripoistenie v termíne 8.11 .201602.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/180/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.11.2016Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/181/2016/A
objednávame ubytovanie02.11.2016Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/182/2016/A
Objednávame si u Vás večeru02.11.2016Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
355/2016
Objednávame u Vás kontrolu požiarných uzáverov dverí v počte 145 ks
a okien v PLV SAV na Dúbravskej cete 9, Bratislava, 70 ks
28.10.2016Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
356/2016
Objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení pre hydranty v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava28.10.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
357/2016
Objednávame u Vás kontrolu požiarnej nádrže v PLV SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
28.10.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
358/2016
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku
bleskozvodu v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
28.10.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
359/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar podľa vlastného výberu :
Lopata hliníková široká bez násady 6 ks
Lopata na sneh 5 ks
Metla kartáčová 3 ks
Rukavice pogumované zateplené 10 párov
28.10.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
360/2016
Objednávame u Vás lištovanie pre slaboprúd28.10.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)