Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
394/2016
Objednávame u Vás opravu traktora ZETOR HORAL - nefungujúca hydraulika, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava24.11.2016Ing. Ján Malík, CSc.
395/2016
Objednávame u Vás dodávku a montáž spomaľovacích prahov
a dopravné značky, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
24.11.2016Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/200/2016/ZP
objednáva spiatočnú letenku na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň23.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
387/2016
Objednávame u Vás ubytovanie na 1 noc dňa 27.11.2016 pre 9 osôb21.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
388/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre 9 osôb
v dňoch 25. - 27.11.2016
21.11.2016Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
389/2016
Objednávame u Vás nákup žiariviek :
Žiarivka kompaktná 8,5W (26W) 2pin 50 ks
Žiarivka kompaktná kruhová 36W 12 ks
Žiarivka kompaktná 18W 2pin 10 ks
Štartér na žiarivky (36W) 40 ks
21.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
390/2016
Objednávame u Vás klimatizačnú jednotku a montáž do rozvodne a serverovne kotolne SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
391/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar21.11.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
392/2016
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,30 €
Kód našej organizácie: 33193 520 ks
21.11.2016Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
393/2016
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € 351 ks
21.11.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/199/2016/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne od 30.11.2016 do 3.12.2016 do Srbska na 4 dni21.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/197/2016/BI
letenku na trase Viedeň – Rím- Viedeň:21.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/198/2016/ZP
objednáva spiatočnú letenku na trase Viedeň - Lisabon - Viedeň21.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/190/2016/FF
objednáva rezervované letenky21.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/193/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.11.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/194/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.11.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/195/2016/M
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.11.2016Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/196/A/2016/Va
objednávame ubytovanie pre zahraničných expertov16.11.2016Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
381/2016
Objednávame u Vás odbornú servisnú prehliadku automatických posuvných dverí v PLV SAV na Dúbravsklej ceste 9, Bratislava, predloženej cenovej ponuky15.11.2016Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
382/2016
Objednávame u Vás opravu kotla č. 2, výmenu pozinkovaného potrubia a doplnenie merania spotreby TÚV v OST 1 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava15.11.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)