Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/006/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku pre Tomáša Michaleka z Úradu SAV
Tam: SN2902 04FEB VIEBRU 0930 1110
Spä: SN6001 05FEB BRUVIE 1010 1200
v cene 669,-€ (vrátane letiskových poplatkov). OMS Ú SAV ïalej objednáva ubytovanie na 1 noc, zo 4/5.2.2016 pre Tomáša Michaleka v cene 80,40 € (bez raňajok a ostatných služieb spojených s ubytovaním). OMS Ú SAV zároveň objednáva komerčné cestovné poistenie pre Tomáša Michaleka do Belgicka na 2 dni (4.-5.2.2016) v cene 6,20. (Letenku, ubytovanie a poistenie uhradíme
faktúrou, ktorej originál prosíme zasla na adresu Úradu SAV spolu s kópiou
objednávky).
25.01.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
023/2016
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie
od 1.1.2016 do 31.1.2016
20.01.2016STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
024/2016
Objednávame u Vás realizovanie a spracovanie fotodokumentácie z podujatí SAV podľa požiadaviek20.01.2016STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
024/A/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na Dúbravskej ceste 9, dňa
21.1.2016, prijatie ministra školstva SR
20.01.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
025/2016
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre predsedu SAV20.01.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
020/2016
Objednávame u Vás opravu vyhrievacieho pultu na taniere a opravu výdajného pultu v závodnej jedálni Ú SAV18.01.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
021/2016
Objednávame u Vás opravu elektronického zatvárania garážových brán na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.01.2016AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
022/2016
Objednávame u Vás predplatné časopisu  Duševné vlastníctvo na rok 201618.01.2016Úrad priem.vlastnictva30810787Jana ?vermu 43,Banská Bystrica,SK97404 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
016/2016
Objednávame u Vás opakované odborné 3 ročné skúšky na výahoch v ubytovni SAV na ul. Bukovčana 9-11, blok A, B, C, administratívna budova a závodná kuchyňa na Štefánikovej č. 49, Bratislava15.01.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
017/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 7 m³ / 3 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 18.1.2016 o 8,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do areálu Slovenskej akadémie vied, Pavilón lekárských vied SAV Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 20.1.2016 o 10,0015.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
017/A/2016
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného elekronického odpadu (pc, lcd, tlačiarne,kopírovacie stroje, biela a čierna technika mfp)15.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWZ 514
Whirlpool v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9,Bratislava
15.01.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
019/2016
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 500 ks
15.01.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
015/A/2016
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu vnútorných žalúzií13.01.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
011/2016
Objednávame u Vás Denník N od 15.1.2016 do 31.12.2016
1 ks
12.01.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
012/2016
Objednávame u Vás opravu tlačiarne Canon MF8550Cd v kancelárii č. 311, na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava12.01.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
013/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 7 m³ / 3 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 14.1.2016 o 8,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do
areálu Slovenskej akadémie vied, Pavilón lekárských vied SAV Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 18.1.2016 o 10,00
12.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
014/A/2016
Objednávame u Vás komplexné zabezpečenie VO na podlimitnú
zákazku  Prestavba Ústavu výskumu srdca SAV
12.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
014/2016
Objednávame u Vás odber a analýzu odpadovej vody v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. K 256 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšania odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou12.01.2016Bratislavská vodárenská spoločnoť, a.s.35850370Pre?ovská 48,Bratislava 29,SK82646 Bratislava 29Ing. Ján Malík, CSc.
015/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11,Bratislava
12.01.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)