Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
048/2016
Objednávame u Vás odvoz nábytku z Bratislavy do penziónu Bystrina v Trenč ia nských Tepliciach10.02.2016FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
049/2016
Objednávame u Vás výmenu vypínača na elektrickej panvici
v závodnej kuchyni ú SAV
10.02.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
038/2016
Objednávame u Vás výkon č i n nosti technického dozoru
investora na stavbu  Prestavba SUZ, SAV, Bratislava,
podľa priloženej cenovej ponuky
08.02.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
039/2016
Objednávame u Vás príslušenstvo pre vchodové dvere
podľa priloženej cenovej ponuky
08.02.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/009/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
036/2016
Objednávame u Vás likvidáciu odpadu
(starého nábytku a zmiešaného odpadu) z budovy Ústavu srdca SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
037/2016
Objednávame u Vás uvedenie do prevádzky zariadenia VZT,
ch ladenia a vykurovania, MaR a zaškolenie obsluhy v objekte Pavi lónu materiálových vied SAV na Dúbravskej ceste 9
04.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
033/2016
Objednávame u Vás celodenné školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní v Starej Lesnej dňa 7.3.2016 v sume 300 €03.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
034/2016
Objednávame u Vás jarný servis - vetranie vzduchotechniky v budove Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky03.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
035/216
Objednávame u Vás reguláciu digestorov SAV nastavením dorazu servoklapky na budove Pavi lónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9 , pod ľa predloženej cenovej ponuky03.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
031/2016
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov Vedeckej rady SAV na 12,30 hod., dňa 9.2.2016 pre 27 členov
Dodanie občerstvenia na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49 Bratislava
02.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
032/2016
Objednávame u Vás občerstvenie k akreditáciám SAV na 12,30 hod.
dňa 8.2.2016 pre 15 osôb
Dodanie občerstvenia na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49 Bratislava
02.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/008/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku
Tam: OS 415 28FEB VIECDG 1300 1510
Spä: OS 416 01MAR CDGVIE 1700 1900
komerčné cestovné poistenie do Francúzska na 3 dni
02.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
030/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v dňoch 3.2.2016 a 10.2.2016
01.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
029/A/2016
Objednávame u Vás dodávku ističa Legrand C 32 do miestnosti č. 5.64 v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava28.01.2016Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
026/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 16 m³ / 8 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 26.1.2016 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do
areálu Slovenskej akadémie vied, Pavilón lekárských vied SAV Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 27.1.2016 o 13,00
25.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
027/2016
Objednávame u Vás pravidelný ročný servis kopírovcieho stroj Minolta v kancelárii č. 309 na III. poschodí Ú SAV25.01.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
028/2015
Objednávame u Vás opravu vonkajšieho senzorového osvetlenia ubytovne SAV na Royovej č. 1025.01.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
029/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v dňa 27.1.2016
25.01.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/005/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.01.2016Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)