Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/014/2016/MN
letenkA Viedeň – Riga a spä19.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
054/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických zásuviek v miestnosti č. 3.33 a 3.34 v bloku A, Pavilón lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.02.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/013/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.02.2016Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
052/2016
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera16.02.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
053/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 10 členov P SAV a sekretariátu I. OV SAV, na Výročnom seminári I. OV SAV konaného dňa 16. - 17. februára 2016 v KC Smolenice16.02.2016Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/012/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku
Tam: OS 783 L 03APR 7 VIEOTP 1005 1240
Spä: OS 790 L 06APR 3 OTPVIE 1115 1155
komerčné cestovné poistenie na 4 dni do Rumunska
16.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/013/A/2016/FF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 4.3.2016 do Poľska16.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
050/2016
Objednávame u Vás dočasné meranie elektrického záznamu na
sekundárnej strane trafostaníc na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
15.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
051/2016
Objednávame u Vás tlač vizitiek pre pracovníkov OVV podľa
priloženej prílohy
15.02.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/011/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.02.2016Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/010/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku
Tam: OS 355 29FEB VIEBRU 1725 1915 - 2 ks
Spä: AB 5060 02MAR LHRVIE 1840 2155- 1 ks
Spä: OS 8174 02 MAR BRUVIE 1550 1725 - 1 ks
komerčné cestovné poistenie do Belgicka na 3 dni
12.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2016
Objednávame u Vás doplnenie odsávania spodných skriniek10.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2016
Objednávame u Vás doplnenie odsávania spodných skriniek10.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
041/2016
Objednávame u Vás školenie vod i čov z povolania10.02.2016Auto?kola GEMEINER17502870Nám. Hraničiarov 23,Bratislava ,SK851 Bratislava Ing. Ján Malík, CSc.
042/2016
Objednávame u Vás pásky do DYMO strojčeka LM 120 P10.02.2016REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
043/2016
Objednávame u Vás letné pneumatiky 215/55-Rl ? pre motorové vozidlo Peugeot 508 BL 003 FE10.02.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
044/2016
Objednávame u Vás emisnú kontrolu a STK pre vozidlo BMW 530 BL 066 DB10.02.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
045/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar podľa vlastného výberu :
Pracovnú obuv
Pracovné odevy
Pracovnú č i apku
10.02.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
046/2016
Objednávame u Vás dva veľké autobusy od 6.3.2016 do 9.3.2016 na odvoz z Bratislavy do Starej Lesnej a odvoz zo Starej Lesnej Bratislavy10.02.2016APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
047/2016
Objednávame u Vás do tlačiarne OKI MC 860 nasledovné tonery :
Magenta Drum
Cyan Drum
10.02.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)