Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
411/2016
Objednávame u Vás kreslo manažérske s opierkou hlavy UP-103 1 ks06.12.2016FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
412/2016
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej
úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava
06.12.2016AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
UVS/203A/2016/FF
objednáva rezervované letenky05.12.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/204/2016/F
objednáva komerčné cestovné pripoistenie05.12.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
410/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV na 15.12.2016 o 11,oo hod. pre 80 osôb (káva, čaj, mlieko, cukor)02.12.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
402/2016
Objednávame u Vás zazimovanie zavlažovacieho systému na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
29.11.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
403/2016
Objednávame u Vás opravu motorovej kosačky ETESIA, opravu
malej kosačky a opravu snežnej frézy
29.11.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
404/2016
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody a priloženej prílohy29.11.2016MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
405/2016
Objednávame u Vás server pre edest a obstarávanie 1 ks29.11.2016COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
406/2016
Objednávame u Vás Windows pre server a ms sql 1 ks29.11.2016EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
407/2016
Objednávame u Vás písanie diplomov kaligrafickým písmom formát A3 - 7 ks29.11.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
408/2016
Objednávame u Vás pracovné odevy podľa priloženej prílohy29.11.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
409/2016
Objednávame u Vás kávovar espresso Krups EA 8010 PE 1 k s29.11.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/202/2016/ZP
objednáva cestovné poistenie a poistenie storna letenky29.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
396/2016
Objednávame u Vás nasledovný tovar28.11.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
397/2016
Objednávame u Vás úpravu systému e-VEGA podľa návrhov
nového predsedníctva VEGA
28.11.2016MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
398/2016
Objednávame u Vás pozvánky na Novoročný koncert SAV - 150 ks
a obálky k pozvánkam - 150 ks
28.11.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
399/2016
Objednávame u Vás Novoročné pozdravy pre Predsedu SAV - 350 ks
a obálky k Novoročným pozdravom - 350 ks
28.11.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
400/2016
Objednávame u Vás poukažky na nákup kníh vo VEDA, vydavateľstvo SAV v maximálnej hodnote 50.- € pre účastníkov seminárov projektu CIMULAC 19 ks28.11.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
401/2016
Objednávame u Vás rokovaní stôl DST 150 rozmery 150x75x75 cm vo farbe čerešňa 1 ks28.11.2016FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)